Skogsbruksplan nu gratis

Hej skogsägare! Som kampanjförmån får du nu en skogsbruksplan för 0 € när du gör en virkesaffär på 500 m3 med oss och ingår eller förnyar ett utgående FSC-avtal senast 31.10.2024. Förmånen gäller för nya och nuvarande UPM Tillväxt-partner. 

 Med en skogsbruksplan kan du klargöra dina värderingar och mål och påverka hur din skog kommer att se ut i framtiden. Dessutom vet du att din skog sköts planenligt och du vet alltid vilka åtgärder som borde vidtas i din skog.

 

Hittade du inte den person eller ort du sökte? Kontakta vår kundservice 0204 16 5100 eller palvelukeskus@upm.com.

UPM:s skogsbruksplan innehåller:

  • En måldiskussion med en skogsexpert, utifrån vilken planen utarbetas i enlighet med kriterierna för FSC-certifikatet.
  • Ett fältbesök för att inventera grundläggande skogsfigurer och beståndsdata samt för att kartlägga de speciella natur- och FSC-specialavverkningsplatserna.
  • Avverknings- och skogsvårdsförslag i enlighet med skogsägarens mål och en utvecklingsprognos för trädbeståndet för de kommande tio åren.
  • Avverkningsplan och utvecklingsprognos i enlighet med FSC-kriterier och skogsägarens mål. 
  • En färdig elektronisk skogsbruksplan som uppfyller FSC-kriterierna och som finns i UPM Skogs webbtjänst.
 
 

Kampanjvillkor

Som ny eller nuvarande UPM Tillväxt-partnerskapskund får du en elektronisk skogsbruksplan gratis, om du gör en virkesaffär på minst 500 m3 och förnyar FSC-avtalet som går ut under 2024, eller ansluter din skog till UPM:s FSC-certifikat (FSC C109750) under perioden 15.4-31.10.2024. Skogsbruksplanerna görs inom ett år från att avtalet upprättats. Förmånen är tillgänglig för enskilda skogsägare, inte för offentliga samfund.​

Förmånen kan också utnyttjas retroaktivt, av de partnerskapskunderna, som gjort en virkesaffär på 500 m3 under perioden för prissättningsförmån som börjat 1.12.2023 och ansluter sin skog till FSC-certifikatet då kampanjen börjar 15.4.2024.

Skogsbruksplanerna görs inom ett år efter det att avtalet ingåtts.

Förmånen är tillgänglig för privata skogsägare.

 
 

UPM tillväxt-partnerskap gynnar dig och din skog

UPM:s tillväxt-partnerskap bygger på ett långsiktigt och interaktivt samarbete. Vi hjälper dig att nå dina personliga mål och säkerställer att din skog sköts på ett hållbart sätt. Som partner kan du också dra nytta av våra många partnerförmåner, såsom virkeshandelsbonus och UPM:s naturvårdstjänster. 

 

UPM_Metsa-kaksi-taimea-kump-SV.jpg
Jag är nöjd med den service jag fick. Jag känner att jag kan lita på att min skog sköts enligt bästa kunskap och att jag själv kan påverka.
Platinapartner
 

 

Du kanske också är intresserad av

 
Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 03/21/2024 07:56:19 | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat
Artikel | 03/11/2024 08:24:17 | 6 min

Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat

Läs mer