UPMSkog
  • En välskött skog ger positiva löften

En välskött skog ger positiva löften

Våra experter ser till att din skog är i gott skick! Avtala om plantskogsskötsel nu.

 

Låt en expert vidta de nödvändiga åtgärderna i din plantskog! Med plantskogsskötsel som utförs i rätt tid kan du påskynda de värdefulla timmerträdens tillväxt, minimera skogsvårdskostnaderna och få avverkningsinkomsterna snabbare. En välskött skog är också en effektiv kolsänka vars rekreationsvärde ökar.

I bästa fall kan andelen timmerträd öka upp till 50 % mer än i en skog där skötseln har försummats.

Fråga din skogskundansvariga om tillgången på skogsvårdstjänster för din skogsfastighet.

 

Gör dig förtrogen med exempelberäkningarna nedan och begär offert på plantskogsskötsel!

 
 

1. Exempelberäkning av tidig tröjning av plantskogena (plantbeståndet 1–2 m, Lätt*)

  • Tidig röjning 360 €/ha (+ moms 24 %)
  • Kemerastöd -160 €/ha (skattepliktig inkomst)
  • Skatteavdrag  -60 €/ha (30 %) 

Investering 140 €/ha

2. Exempelberäkning av tidig röjning av plantskogen (plantbeståndet 1–2 m, Normal*)

  • Tidig röjning 500 €/ha (+ moms 24 %)
  • Kemerastöd        -160 €/ha (skattepliktig inkomst)
  • Skatteavdrag   -102 €/ha (30 %)

Investering 238 €/ha

3. Exempelberäkning av plantskogsröjning (plantbeståndet 3–7 m, Lätt*)

  • Plantskogsröjning 390 €/ha (+ moms 24 %)
  • Kemerastöd -230 €/ha (skattepliktig inkomst)
  • Skatteavdrag -48 €/ha (30 %)

Investering 112 €/ha

 

* Plantskogsskötseln prissätts utifrån trädbeståndets mängd och storlek i klasser som anger arbetets svårighetsgrad (Lätt/Normal/Ganska svår/Svår). 

Obs! I priset ingår kostnader för arbetsledning och kvalitetsövervakning. Vi ansöker också kostnadsfritt om Kemerastöd för dig!

 

 


 

Lär dig mer om plantskogsskötsel. Titta på videon (På finska)!

 

Behöver du mer information? Läs artiklarna.