UPMSkog
  • En välskött skog lovar gott

En välskött skog lovar gott

Du får 100 € som du kan använda för skogsvård genom att logga in i webbtjänsten och begära offert senast 31.5.

 

Låt en expert sätta din plantskog i skick. När plantskogsskötseln utförs i rätt tid börjar träden växa snabbare och du får också avverkningsinkomster snabbare.

Låt oss sköta våra skogar tillsammans. Vi lovar att beakta både dina och skogens behov i all vår verksamhet.

 

Logga in och begär offert på plantskogsvård senast 31.5.!

Nu får du en förmånskupong för skogsvård, värde 100 €, när du loggar in i webbtjänsten och via den begär offert på virkeshandel eller skogsvårdsarbete under perioden 19.4–31.5.2022!

En förmånskupong per kundrelation. Förmånskupongen på 100 € kan användas som rabatt på skogsvårdsarbeten som beställts av UPM. Förmånskupongen gäller fram till 31.12.2023. Du ser förmånen under Avtal i webbtjänsten inom en vecka efter offertbegäran.

LOGGA IN OCH BEGÄR OFFERT

 

Varför är det klokt att utföra plantskogsskötsel?

mannyn-runkoja.jpg

1. Till och med 30 procent mer timmer

Tack vare plantskogsskötsel kan andelen timmerträd vid förnyelseavverkning i bästa fall vara upp till 30 procent större än i en skog där skötseln har försummats.

ilmakuva-latvukset.jpg

2. En välskött skog binder kol

Med plantskogsskötsel får plantorna utrymme att växa och må bra. En skog som växer bra binder effektivt kol.

koivun-lehtia.jpg

3. Mångfald med lövträd

Vid plantskogsskötsel säkerställer man att det alltid lämnar kvar lövträd i skogen. Detta ökar naturens mångfald och förbättrar skogens tillväxt.

kuusenkerkkia-ja-metsuri.jpg

4. Förebygger skador

Risken för snöskador ökar i en skog där skötseln försummats. Du kan själv hantera riskerna genom god skogsvård!

Se exempelberäkningarna nedan och begär offert!

  Tidig röjning, normal* Plantskogsröjning, normal*
Arbetets pris, (vägledande)  495 € / ha + moms 24%  595 € / ha + moms 24%
Kemerastöd, beskattningsbar inkomst -160 € / ha -230 € / ha
Arbetets pris – Kemerastöd  335 € / ha  365 € / ha
Skattebesparingar (30 %* kostnaden för arbetet efter stöd) -101 € / ha -110 € / ha
Investeringskostnad efter bidrag och skatteinbesparingar  234 € / ha  255 € / ha
 

*Arbetets svårighetsgrad I beräkningen är arbetets pris vägledande och beror på mängden träd som ska fällas på arbetsområdet och på trädens höjd. Kemerastöd kan sökas för objekt där villkoren för tidig vård av plantbeståndet och vård av ungskog uppfylls. Vi ansöker också kostnadsfritt om Kemerastöd för dig! Plantskogsskötselarbetet är en avdragsgill utgift i skogsbeskattningen, varvid skatteeffekten räknas som ett avdrag på 30 procent. Obs! I priset ingår kostnader för arbetsledning och kvalitetsövervakning.

Du hittar plantskogsskötselförslagen för din skog och de uppskattade priserna i vår webbtjänst.

Logga in i webbtjänsten

 
 

 

Lär dig mer om plantskogsskötsel. Titta på videon!

Behöver du mer information? Läs artiklarna.

UPM Plantskogsskötsel
Tjänster | 11/15/2017 09:17:19 | 4 min

UPM Plantskogsskötsel

Läs mer
Plantskogsskötsel ökar skogens avkastning
Artikel | 10/23/2018 16:14:48 | 6 min

Plantskogsskötsel ökar skogens avkastning

Läs mer