Träden i våra skogar

UPM Skog har publicerat årliga affischer med naturmotiv sedan år 2000. Motiven på UPM Skogs uppskattade naturaffischer har varit bland annat fjärilar, skalbaggar, fåglar, matsvampar, lavar och naturliga trädslag. Till affischerna hör också ett motsvarande guidehäfte på finska.

Naturaffischerna är mycket populära och upplagan är redan slut av många affischer. Du kan höra dig för på närmaste UPM skogsservicekontor om affischer och guidehäften som du är intresserad av och hämta dina egna exemplar. Vi skickar inte affischer per post.  

Vi betjänar skogsägarna i virkeshandels- och skogsserviceärenden. Du har tillgång till 120 skogsservicekontor på olika håll inom vårt verksamhetsområde.

 

 

Ladda ner affischen och guidehäftet

Affischen och guidehäftet öppnas i PDF-form.

 

Hitta ditt närmaste UPM Skogsservicekontor eller din kontaktperson

Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Steklar i våra skogar
Wiki

Steklar i våra skogar

Läs mer
Lundväxter i våra skogar
Wiki | 1 min

Lundväxter i våra skogar

Läs mer