Sortiment

I Finland används virke på ett mångsidigt sätt och allt virke är efterfrågat.

Gagnvirke är virke som uppfyller de kommersiella mått- och kvalitetskraven. Grövre träd används som råvara i såg- och fanérindustrin. Vid cellulosa- och papperstillverkning används virke med mindre diameter. Gagnvirke fås vid gallringar och förnyelseavverkningar.

Klenare eller sämre virke än gagnvirke används som råvara för energiutvinning. Skogsenergi fås av hyggesrester och stubbar vid förnyelseavverkningar. Grenar, toppar, klenvirke som inte duger till gagnvirke samt kapade rötskadade stamdelar räknas som hyggesrester.

Vid gallring av en ungskog kan man förutom eller i stället för gagnvirke ta till vara energivirke. En förstagallring görs när skogen är 20–40 år.  Virke som är för klent att användas som gagnvirke men som har en diameter på mer än 4 cm passar bra som energivirke. Energivirke från unga gallringsskogar är för det mesta tall eller björk.

En partner som säkerställer skogens tillväxt
Artikel | 4 min

En partner som säkerställer skogens tillväxt

Läs mer
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer