Skogsvårdsarbeten

En god skogsvård förbättrar skogens lönsamhet och ger skatteinbesparingar.

Utgifter för exempelvis skötsel av plantskog, iståndsättning av ungskog, skogsodling, markberedning, plantor, förhandsröjning och skogsbruksplan är alla avdragsgilla och de dras av som årsutgifter. Byggande av skogsväg och iståndsättningsdikning är investeringar, vars utgifter dras av i form av 15 procent avskrivning på utgiftsresten årligen.

I momsbeskattningen avdras ändå den mervärdesskatt som erlagts för byggande av skogsvägar och iståndsättningsdikning i sin helhet på en gång i perioddeklarationen enligt kontantprincipen, på samma sätt som årsavgifter.

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Tänk på detta när du ansöker om metka-stöd
Artikel | 3 min

Tänk på detta när du ansöker om metka-stöd

Läs mer
Beskattning av inkomst av virkesförsäljning
Wiki | 1 min

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer