Skogsvården gynnas av att skogsenergi tas tillvara

När skogsenergi tas tillvara i samband med avverkningen förbättras kvaliteten på framtida skogsvårdsarbeten. Skogsförnyelsen underlättas eftersom marken kan beredas för plantering genast efter slutavverkningen eller så kan området planteras med hjälp av planteringsmaskin.

Om alla grenar, toppar och stubbar lämnades kvar på hygget skulle skogsförnyelsearbetet fördröjas av att man tvingas vänta på att de murknar. Stubbrytning gör också markberedningen och arbetet med planteringsmaskinen lönsammare. Enligt Skogsforskningsinstitutets undersökningar ökar insamlingen av hyggesrester markberedningens lönsamhet med upp till 20 procent och stubbrytningen med upp till 5 procent.

Dessutom inverkar tillvaratagandet av skogsenergi positivt på bekämpningen av rötsvampar. Det effektivaste sättet att bekämpa Finlands värsta rötsvamp, rotticka, är att ta tillvara stubbar i samband med avverkningen. Då får man bort sporgömmena ur skogen.

En partner som säkerställer skogens tillväxt
Artikel | 4 min

En partner som säkerställer skogens tillväxt

Läs mer
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer