Skogsvården gynnas av att skogsenergi tas tillvara

När skogsenergi tas tillvara i samband med avverkningen förbättras kvaliteten på framtida skogsvårdsarbeten. Skogsförnyelsen underlättas eftersom marken kan beredas för plantering genast efter slutavverkningen eller så kan området planteras med hjälp av planteringsmaskin.

Om alla grenar, toppar och stubbar lämnades kvar på hygget skulle skogsförnyelsearbetet fördröjas av att man tvingas vänta på att de murknar. Stubbrytning gör också markberedningen och arbetet med planteringsmaskinen lönsammare. Enligt Skogsforskningsinstitutets undersökningar ökar insamlingen av hyggesrester markberedningens lönsamhet med upp till 20 procent och stubbrytningen med upp till 5 procent.

Dessutom inverkar tillvaratagandet av skogsenergi positivt på bekämpningen av rötsvampar. Det effektivaste sättet att bekämpa Finlands värsta rötsvamp, rotticka, är att ta tillvara stubbar i samband med avverkningen. Då får man bort sporgömmena ur skogen.

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Tänk på detta när du ansöker om metka-stöd
Artikel | 3 min

Tänk på detta när du ansöker om metka-stöd

Läs mer
Tidpunkten för en virkesaffär
Wiki | 1 min

Tidpunkten för en virkesaffär

Läs mer