Skogstjänster

UPM tillhandahåller ett stort utbud av högklassiga skogstjänster. Bland skogstjänsterna hittar du lösningar till exempel för virkeshandel, effektivering av virkesproduktionen, utveckling av natur- och rekreationsmöjligheter, tomtförsäljning och får svar på frågor som kräver juridisk expertis.

UPM är Finlands största ägare av privata skogar och bolaget har aktivt utvecklat skogsvårdsmetoder. De bästa förfaringssätten och de högklassiga resurserna utnyttjas också i kundernas skogar. I alla UPM Skogstjänster beaktas bevarandet av naturens mångfald samt miljöansvaret och det sociala ansvaret.

Till UPM:s skogsvårdstjänster hör bland annat skogsförnyelse, plantskogsskötsel och skogsgödsling.  Läsa mer om alla UPM skogstjänster. 

UPM Skogs skogsexperter hjälper dig att skapa en sådan skog som du vill ha. Du kan välja om du vill utföra de nödvändiga åtgärderna själv, tillsammans med oss eller beställa alla arbeten som skogstjänster av våra experter. Vi har den lämpligaste lösningen för alla slags skogar, skogsägare och mål. Vänd dig till våra experter.  

 

 

 

Bekanta dig med vårt tjänsteutbud

Med dig på ett mångsidigt sätt i alla tillväxtskeden
Skogstjänster

Med dig på ett mångsidigt sätt i alla tillväxtskeden

Läs mer
Maskinell plantering
Wiki

Maskinell plantering

Läs mer
Samfälld skog
Wiki | 1 min

Samfälld skog

Läs mer
UPM Bonvesta skogsfastigheter
Wiki | 1 min

UPM Bonvesta skogsfastigheter

Läs mer