Skogsodling med olikåldriga bestånd

I skog med olikåldriga bestånd tillämpas fortlöpande odling, vilket betyder att skogen innehåller träd av olika storlekar och olika åldrar. En skog med olikåldriga bestånd är ett odlingssätt, där skogen hela tiden har ett trädbestånd.

Skogen förnyas och odlas samtidigt, och det finns inga separata tillväxtskeden. Målet med avverkningen är att nya plantor hela tiden ska börja växa och att undervegetationen hålls riklig och välmående. Avverkningar görs regelbundet med 15–30 års intervall för att skogen ska ha plats för naturlig förnyelse. Naturvårdsträd och grupper av naturvårdsträd lämnas också kvar i skogar med fortlöpande odling.

I odling med olikåldriga bestånd tillämpas huvudsakligen plockhuggning och luckhuggning. I plockhuggning avlägsnas de största träden i beståndet, felaktiga träd samt träd som växer i övertäta grupper.  Luckorna är högst 0,3 hektar stora, vilket främjar den naturliga förnyelsen och inslag av olika lövträd. 

UPM erbjuder heltäckande tjänster för skogsvård och skogsanvändning enligt skogsägarens egna målsättningar. Om du vill veta mer om nya avverkningssätt, kontakta din kontaktperson på UPM. Han eller hon kan ge dig expertråd gällande vilka lösningar som bäst passar din skog.

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Utvecklingen av skogsvårdsmetoder
Wiki

Utvecklingen av skogsvårdsmetoder

Läs mer