UPMSkog

Skogsodling med olikåldriga bestånd

I skog med olikåldriga bestånd tillämpas fortlöpande odling, vilket betyder att skogen innehåller träd av olika storlekar och olika åldrar. En skog med olikåldriga bestånd är ett odlingssätt, där skogen hela tiden har ett trädbestånd.

Skogen förnyas och odlas samtidigt, och det finns inga separata tillväxtskeden. Målet med avverkningen är att nya plantor hela tiden ska börja växa och att undervegetationen hålls riklig och välmående. Avverkningar görs regelbundet med 15–30 års intervall för att skogen ska ha plats för naturlig förnyelse. Naturvårdsträd och grupper av naturvårdsträd lämnas också kvar i skogar med fortlöpande odling.

I odling med olikåldriga bestånd tillämpas huvudsakligen plockhuggning och luckhuggning. I plockhuggning avlägsnas de största träden i beståndet, felaktiga träd samt träd som växer i övertäta grupper.  Luckorna är högst 0,3 hektar stora, vilket främjar den naturliga förnyelsen och inslag av olika lövträd. 

UPM erbjuder heltäckande tjänster för skogsvård och skogsanvändning enligt skogsägarens egna målsättningar. Om du vill veta mer om nya avverkningssätt, kontakta din kontaktperson på UPM. Han eller hon kan ge dig expertråd gällande vilka lösningar som bäst passar din skog.

Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna
Artikel | 3 min

Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna

Läs mer
Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut
Artikel | 5 min

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut

Läs mer
Har du tagit hand om dina placeringar?
Blogg | 3 min

Har du tagit hand om dina placeringar?

Läs mer