Skogsbrukets utgifter

Kom ihåg att deklarera utgifterna även om det inte finns inkomster för samma år. Vanligtvis uppstår det utgifter i skogsbruket varje år även om man inte har inkomster varje år.

Om utgifterna överstiger inkomsterna, uppstår en förlust, dvs. ett underskott som i den personliga inkomstkällan kan dras av på olika sätt. I första hand avdras underskottet från skogsägarens övriga kapitalinkomster under samma år. Om skogsägaren inte har några andra kapitalinkomster, dras underskottet av som underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomsterna enligt de stipulerade maximigränserna. Om underskottet inte kan avdras från andra kapitalinkomster eller förvärvsinkomsternas skatt, fastställs en kapitalinkomstförlust för skogsägaren. Denna förlust avdras från de kapitalinkomster som ackumuleras under de kommande tio åren. Mervärdesskatt för inköp i förlustbringande skogsbruk som meddelats i perioddeklarationen returneras på skogsägarens konto.

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning
Wiki | 1 min

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer
Avdragsrätt för gåva eller arv
Wiki

Avdragsrätt för gåva eller arv

Läs mer
Användning av egen bil
Wiki | 1 min

Användning av egen bil

Läs mer