Skogsägarens rättigheter och skyldigheter

Skogsinnehavet är förknippat med många olika slags mål. En av skogsägarens rättigheter är rätten att inom ramen för lagstiftningen bestämma vad som händer i den egna skogen.

Skogsägaren har rätt att dra ekonomisk nytta av sin skogsegendom. Den största ekonomiska nyttan utgörs vanligen av avverkningsinkomster. I Finland har skogsägarna rätt att själva välja sin partner när de sköter sin skog och gör virkesaffärer. 

Den viktigaste lagstadgade skyldigheten i anslutning till skogsinnehav är förnyelseplikten. Efter förnyelseavverkningar måste skogsägaren se till att skogen förnyas, dvs. att skogen börjar växa på nytt. Målet med förnyelseplikten är att säkerställa en hållbar användning av skogarna.

För vissa skogsvårdsåtgärder, till exempel gallringar, finns det anvisningar och begränsningar.  Efter en gallring måste till exempel det kvarstående trädbeståndet följa rekommendationen om skogsvård för att skogens hållbara tillväxt ska tryggas.

I samband med avverkningsåtgärderna måste skogsägaren lämna en anmälan om användning av skog.

Inkomster från skogen är kapitalinkomst på vilken man betalar skatt enligt kapitalskatteprocenten. Skogsägaren har också rätt att få stöd i enlighet med lagen om finansiering av hållbart skogsbruk för vissa skogsvårdsarbeten som till exempel plantskogsskötsel.

Har du tagit hand om dina placeringar?
Blogg | 3 min

Har du tagit hand om dina placeringar?

Läs mer
Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten
Artikel | 2 min

Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Läs mer
Generationsväxling i skogsbruket – frågor och svar
Artikel | 4 min

Generationsväxling i skogsbruket – frågor och svar

Läs mer