Skogens hälsa

​Skogens hälsa upprätthålls bäst med normala skogsvårdsåtgärder. Skogsvårdsåtgärder som syftar till att trädbeståndet växer och blir grövre upprätthåller beståndets motståndskraft mot svamp-, insekt- och vindskador.

Stormar är den överlägset största orsaken till skogsskador så gott som varje år.  Stora skador uppkommer när vindhastigheten närmar sig 20–23 meter per sekund. Redan en byig vind på över 17 m/s fäller de svagaste träden.

En våldsam storm åstadkommer stora skador på kort tid. Förutom att en del träd välter skadas de träd som står kvar och det räcker länge innan de har återhämtat sig.  Stormar böjer också grenar och knäcker toppar. När vinden får trädet att gunga kan också rötterna ta skada. Insekter och svampar kan åstadkomma följdskador efter stormen.

Sorkar är ett problem speciellt på skogsförnyelseytor och förvildade åkrar. Olika sorkarter skadar plantorna på olika sätt. Ängssorken äter i huvudsak plantornas knoppar, medan åkersorken gnager bark vid roten av plantan och vattensorken gnager på rötterna.

Skogsbruket har medfört att älgarna förökar sig bättre, då nya plantor som älgarna använder som föda uppkommer överallt då skogen förnyas.  Älgarna föredrar lättsmälta lövträd såsom vide, rönn och asp.  Även björkplantor är i fara året om, men tallar bryter älgarna av främst på vintern. Granen lämnar de i fred och därför är gran ofta ett bra alternativ för skogsodling på sådana marker där den trivs.

De farligaste insektarterna för en växande skog är barkborrar, i synnerhet granbarkborren, sextandade barkborren och märgborrarna.  Röda tallstekelns larver äter tallbarr. När det finns mycket tallsteklar åstadkommer de skador på tiotusentals eller till och med hundratusentals hektar skog.

Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Landskapsplanering
Wiki

Landskapsplanering

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer