Rotköp

Rotköp är en form av virkeshandel där skogsägaren överlåter avverkningsrätten av ett avgränsat område till köparen.

Köparen utför de avverkningsåtgärder som nämns i avverkningskontraktet och ansvarar för virkesdrivningens kostnader och kvalitet. Ett kontrakt kan gälla flera områden och flera avverkningssätt.

Många faktorer inverkar på prissättningen av affären: storleken på stämplingsposten, dvs. området som avgränsats för åtgärder, hur långt virket transporteras, tidpunkten för drivningen och avverkningssättet. Den totala virkesvolymen i avverkningskontraktet är alltid en uppskattad mängd.

I själva kontraktet specificeras uppgifterna om försäljaren och fastigheten, avverkningsområdena fastställs och avverkningssättet bestäms. I avverkningskontraktet antecknas också de uppskattade mängderna per virkesslag jämte enhetspriser. På detta sätt beräknas köpesumman. Tidpunkten för drivningen och förskotten avtalas separat för varje enskild affär.

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Tidpunkten för en virkesaffär
Wiki | 1 min

Tidpunkten för en virkesaffär

Läs mer
Kontantköp
Wiki

Kontantköp

Läs mer