Rotköp

Rotköp är en form av virkeshandel där skogsägaren överlåter avverkningsrätten av ett avgränsat område till köparen.

Köparen utför de avverkningsåtgärder som nämns i avverkningskontraktet och ansvarar för virkesdrivningens kostnader och kvalitet. Ett kontrakt kan gälla flera områden och flera avverkningssätt.

Många faktorer inverkar på prissättningen av affären: storleken på stämplingsposten, dvs. området som avgränsats för åtgärder, hur långt virket transporteras, tidpunkten för drivningen och avverkningssättet. Den totala virkesvolymen i avverkningskontraktet är alltid en uppskattad mängd.

I själva kontraktet specificeras uppgifterna om försäljaren och fastigheten, avverkningsområdena fastställs och avverkningssättet bestäms. I avverkningskontraktet antecknas också de uppskattade mängderna per virkesslag jämte enhetspriser. På detta sätt beräknas köpesumman. Tidpunkten för drivningen och förskotten avtalas separat för varje enskild affär.

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer
Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Tidpunkten för en virkesaffär
Wiki | 1 min

Tidpunkten för en virkesaffär

Läs mer