Naturliga trädslag

Skogsbruket i Finland grundar sig på inhemska trädslag. Naturliga trädslag i Finland är gran, tall och björk.

Träden utgör en stor del av skogarnas biomassa och därför spelar de en viktig roll i skogens ekosystem.

Trädslagen har sina naturliga utbredningsområden och de andra skogsarterna har anpassat sig till att leva i dessa områden tillsammans med trädslagen som växer här naturligt. Genom att odla trädslag som förekommer naturligt i området kan man trygga naturens mångfald.

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer
Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer