METSO – Handlingsplan för mångfalden i södra Finlands skogar

METSO är ett skyddsprogram för södra Finlands skogar. Det på frivillig basis grundade METSO är en bra form för de skogsägare som är intresserade av att skydda skog.

Målet med METSO-programmet är att stabilisera en gynnsam utveckling av skogsnaturens mångfald genom att utveckla naturvården i ekonomiskogarna och förbättra nätverket av skyddsområden i södra Finland. Programmet grundar sig helt på skogsägarnas frivilliga insatser.

UPM deltar aktivt i METSO-programmet och betraktar det som en väsentlig del av sitt utbud av skogstjänster.  UPM erbjuder skogsägarna olika naturvårdstjänster som skogsägarna kan söka stöd för via METSO-programmet. UPM är också förmedlare i handeln med METSO-programmets naturvärden.

Om du är intresserad av att öka mångfalden i din egen skog ska du kontakta en fackman vid UPM. Då får du information om det bästa sättet att delta i handlingsprogrammet för mångfald.

 

Bekanta dig närmare med METSO-programmet

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Kunskap ger skydd – mångsidig artkännedom är nyckeln till ett effektivt artskydd
Blogg | 3 min

Kunskap ger skydd – mångsidig artkännedom är nyckeln till ett effektivt artskydd

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer