Mervärdesbeskattning

Förutom köpesumman betalar virkesköparen mervärdesskatt till skogsägaren och skogsägaren betalar skatten till skattemyndigheten. Mervärdesskatten på utgifter som hänför sig till idkande av skogsbruk får skogsägaren tillbaka som återbäring.

Om omsättningen för skogsägarens affärsverksamhet överstiger 10 000 euro under räkenskapsperioden är skogsägaren skyldig att lämna in en etableringsanmälan om mervärdesskattskyldighet till skatteförvaltningen. Skogsägaren kan också ansöka om att bli mervärdesskattskyldig även om omsättningen är mindre än 10 000 euro under räkenskapsperioden. Mervärdesskatten är ingen belastning för skogsägaren utan den är en s.k. genomgångsskatt. 

För de flesta skogsägare är skatteperioden ett kalenderår. Periodskattedeklarationen ska då lämnas in före utgången av februari året efter skatteårets slut och mervärdesskatten som erhållits för försäljningen betalas också till skattemyndigheten inom februari.

UPM:s virkeshandelskunder har tillgång till en tjänst för ifyllning av skogsskattedeklarationsblanketten. Våra skogsexperter gör skattedeklarationen för skogsbruk för skogsägarens räkning. Tjänsten är avgiftsbelagd och avdragsgill i beskattningen av skogsbruket.

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning
Wiki | 1 min

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer
Skogsbrukets utgifter
Wiki

Skogsbrukets utgifter

Läs mer
Avdragsrätt för gåva eller arv
Wiki

Avdragsrätt för gåva eller arv

Läs mer