Maskinell plantering

UPM har utfört maskinell plantering redan i 20 år. Uppföljningen av förnyelseresultaten visar att man med maskinell plantering kostnadseffektivt får till stånd en ungskog av hög kvalitet.

Fördelarna med maskinell plantering är en god och jämn kvalitet på arbetet samt möjligheten att kombinera olika arbetsskeden. Vid maskinell plantering sätts plantan på rätt ställe i högen och i ett färskt markberedningsspår. Maskinell plantering gör skogsodlingsarbetet snabbare då markberedningen och planteringen kombineras. Vid maskinell plantering pågår arbetsperioden från maj till slutet av september. Detta ökar produktiviteten och arbetskraft frigörs för andra skogsvårdsåtgärder.

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Skogsförnyelse
Wiki | 1 min

Skogsförnyelse

Läs mer
Gödsling
Wiki

Gödsling

Läs mer