UPMSkog

Landskapsplanering

Skogarna är ett centralt element i den finländska landskapsbilden.

Avverkningar och andra skogsbruksåtgärder påverkar landskapet. Skogsbrukets konsekvenser för landskapet kan dock kontrolleras effektivt genom landskapsvård. Vid skogsplanering kan man vid sidan om virkesproduktion också betona andra mål, till exempel landskapsvård.

UPM:s utbud av skogstjänster innehåller en skogsbruksplan som betonar landskapsvård, dvs. en landskapsplan.  Den innehåller de centrala metoderna i landskapsinriktad skogsplanering, såsom placering av naturvårdsträd, avgränsning av avverkningar med hänsyn till terrängen, val av trädslag vid skogsförnyelse och specialavverkningar som främjar landskapsvärden. Som underlag för planen för landskapsvård kan man också göra en separat landskapsanalys där områdets nuläge och betydelsefulla landskapsvärden undersöks.