Köpe- och försäljningsanbud

UPM gör ett förslag till en virkesaffär genom att lämna ett köpeanbud till skogsägaren.  I anbudet har priserna och kraven på mått och kvalitet fastställts. Försäljningsanbudet innehåller samma uppgifter, men i detta fall är skogsägaren initiativtagare. Parterna kan förhandla om de föreslagna köpe- och försäljningsanbuden och anbudet blir bindande med ett köpeavtal.

För att inleda en virkesaffär räcker det i praktiken med att kontakta en skogsfackman. Denne undersöker avverknings- och skötselbehoven i din skog, gör ett åtgärdsförslag och lämnar ett köpeanbud.


Hitta ditt närmaste UPM Skogsservicekontor eller din kontaktperson

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Tänk på detta när du ansöker om metka-stöd
Artikel | 3 min

Tänk på detta när du ansöker om metka-stöd

Läs mer
Tidpunkten för en virkesaffär
Wiki | 1 min

Tidpunkten för en virkesaffär

Läs mer