Köpe- och försäljningsanbud

UPM gör ett förslag till en virkesaffär genom att lämna ett köpeanbud till skogsägaren.  I anbudet har priserna och kraven på mått och kvalitet fastställts. Försäljningsanbudet innehåller samma uppgifter, men i detta fall är skogsägaren initiativtagare. Parterna kan förhandla om de föreslagna köpe- och försäljningsanbuden och anbudet blir bindande med ett köpeavtal.

För att inleda en virkesaffär räcker det i praktiken med att kontakta en skogsfackman. Denne undersöker avverknings- och skötselbehoven i din skog, gör ett åtgärdsförslag och lämnar ett köpeanbud.


Hitta ditt närmaste UPM Skogsservicekontor eller din kontaktperson

Tidpunkten för en virkesaffär
Wiki | 1 min

Tidpunkten för en virkesaffär

Läs mer
Kontantköp
Wiki

Kontantköp

Läs mer
Tillstånd, anmälningar och handlingar i anslutning till en virkesaffär
Wiki | 1 min

Tillstånd, anmälningar och handlingar i anslutning till en virkesaffär

Läs mer