Fjärilar i våra skogar

UPM Skog har publicerat årliga affischer med naturmotiv sedan år 2000. Motiven på UPM Skogs uppskattade naturaffischer har varit fjärilar, skalbaggar, fåglar, lundväxter, matsvampar, lavar och naturliga trädslag.

Naturaffischerna är mycket populära och upplagan är redan slut av många affischer. Du kan höra dig för på närmaste UPM skogsservicekontor om affischer och guidehäften som du är intresserad av och hämta dina egna exemplar. Vi skickar inte affischer per post.  

Vi betjänar skogsägarna i virkeshandels- och skogsserviceärenden. Du har tillgång till 120 skogsservicekontor på olika håll inom vårt verksamhetsområde.'


Ladda ner affischen


Hitta ditt närmaste UPM Skogsservicekontor eller din kontaktperson

En partner som säkerställer skogens tillväxt
Artikel | 4 min

En partner som säkerställer skogens tillväxt

Läs mer
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer