UPMSkog

Fjärilar i våra skogar

UPM Skog har publicerat årliga affischer med naturmotiv sedan år 2000. Motiven på UPM Skogs uppskattade naturaffischer har varit fjärilar, skalbaggar, fåglar, lundväxter, matsvampar, lavar och naturliga trädslag.

Naturaffischerna är mycket populära och upplagan är redan slut av många affischer. Du kan höra dig för på närmaste UPM skogsservicekontor om affischer och guidehäften som du är intresserad av och hämta dina egna exemplar. Vi skickar inte affischer per post.  

Vi betjänar skogsägarna i virkeshandels- och skogsserviceärenden. Du har tillgång till 120 skogsservicekontor på olika håll inom vårt verksamhetsområde.'


Ladda ner affischen


Hitta ditt närmaste UPM Skogsservicekontor eller din kontaktperson

Kom ihåg 3 saker när du besöker en skogsarbetsplats
Artikel | 1 min

Kom ihåg 3 saker när du besöker en skogsarbetsplats

Läs mer
Vad är ett plantpass? Kontrollera åtminstone följande uppgifter
Artikel | 4 min

Vad är ett plantpass? Kontrollera åtminstone följande uppgifter

Läs mer
Lundväxter i våra skogar
Wiki | 1 min

Lundväxter i våra skogar

Läs mer