Drivning av klenvirke till skogsenergi

Klenvirke tas till vara för energiproduktion i huvudsak i samband med gallringar av ungskogar.

Tack vare den nya drivningsteknologin kan en s.k. flerträdsmetod tillämpas. Det betyder att avverkningsmaskinens förare samlar många stammar i skördaraggregatet på samma gång, varefter kvistknivarna skär av kvistarna på 2–4 stammar på samma gång och kapsågen kapar alla stammar på en gång.

Numera kan stammarnas toppar också tas till vara som energivirke och samlas i högar bredvid högarna med gagnvirke.  Tack vare denna teknik har drivningen blivit lönsammare när ungskogar gallras. Detta sänker i sin tur avverkningskostnaderna per avverkad kubikmeter och beståndsvårdande avverkningar som skjutits upp av ekonomiska orsaker kan göras i ungskogarna

 

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer
Tidpunkten för en virkesaffär
Wiki | 1 min

Tidpunkten för en virkesaffär

Läs mer