UPMSkog

Drivning av klenvirke till skogsenergi

Klenvirke tas till vara för energiproduktion i huvudsak i samband med gallringar av ungskogar.

Tack vare den nya drivningsteknologin kan en s.k. flerträdsmetod tillämpas. Det betyder att avverkningsmaskinens förare samlar många stammar i skördaraggregatet på samma gång, varefter kvistknivarna skär av kvistarna på 2–4 stammar på samma gång och kapsågen kapar alla stammar på en gång.

Numera kan stammarnas toppar också tas till vara som energivirke och samlas i högar bredvid högarna med gagnvirke.  Tack vare denna teknik har drivningen blivit lönsammare när ungskogar gallras. Detta sänker i sin tur avverkningskostnaderna per avverkad kubikmeter och beståndsvårdande avverkningar som skjutits upp av ekonomiska orsaker kan göras i ungskogarna

 

Kom ihåg 3 saker när du besöker en skogsarbetsplats
Artikel | 1 min

Kom ihåg 3 saker när du besöker en skogsarbetsplats

Läs mer
Vad är ett plantpass? Kontrollera åtminstone följande uppgifter
Artikel | 4 min

Vad är ett plantpass? Kontrollera åtminstone följande uppgifter

Läs mer
Tillstånd, anmälningar och handlingar i anslutning till en virkesaffär
Wiki | 1 min

Tillstånd, anmälningar och handlingar i anslutning till en virkesaffär

Läs mer