Drivning av hyggesrester till skogsenergi

Hyggesrester är grenar, toppar och röjda stammar från grandominerade slutavverkningar.

Skördaren samlar hyggesresterna i hopar i samband med drivningen. Högarna får torka på hygget i 4–8 veckor. Cirka 30 procent av hyggesresterna lämnas alltid kvar för att den naturliga näringsbalansen ska bevaras.

Torra hyggesrester körs till vägkanten där högen vanligen täcks med specialpapper. Hyggesresterna kan också balas. Balning används om hyggesresterna ska transporteras långt med bil eller tåg. Hyggesresterna får ännu torka i 4–6 månader i lager vid vägkanten.

Torra hyggesrester kan levereras till användningsplatsen på tre olika sätt: de kan flisas vid vägkanten eller transporteras till användningsplatsen som lösa rester eller balar. Lösa rester och balar krossas med en fast kross på användningsplatsen, medan skogsflisen används som sådan för energiproduktion. 

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Tidpunkten för en virkesaffär
Wiki | 1 min

Tidpunkten för en virkesaffär

Läs mer
Kontantköp
Wiki

Kontantköp

Läs mer