Avdragsrätt för gåva eller arv

Har du ärvt eller fått som gåva en skogsfastighet med skogsavdragsrätt?

Om skogsfastighetens tidigare ägare hade rätt till skogsavdrag och fastighetens äganderätt överlåts vederlagsfritt, exempelvis som gåva eller arv, har mottagarens samma rätt att göra skogsavdrag som den föregående ägaren skulle ha haft. Vid vederlagsfri överlåtelse överförs alltså ett outnyttjat skogsavdrag till den nya ägaren. Även vid överlåtelse av gåvokaraktär överförs den hos överlåtaren eventuellt outnyttjade skogsavdragsrätten till mottagaren till en del som motsvarar gåvans relativa andel av gängse värdet på den skog som är föremål för överlåtelsen.

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Tänk på detta när du ansöker om metka-stöd
Artikel | 3 min

Tänk på detta när du ansöker om metka-stöd

Läs mer
Beskattning av inkomst av virkesförsäljning
Wiki | 1 min

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer