Avdragsrätt för gåva eller arv

Har du ärvt eller fått som gåva en skogsfastighet med skogsavdragsrätt?

Om skogsfastighetens tidigare ägare hade rätt till skogsavdrag och fastighetens äganderätt överlåts vederlagsfritt, exempelvis som gåva eller arv, har mottagarens samma rätt att göra skogsavdrag som den föregående ägaren skulle ha haft. Vid vederlagsfri överlåtelse överförs alltså ett outnyttjat skogsavdrag till den nya ägaren. Även vid överlåtelse av gåvokaraktär överförs den hos överlåtaren eventuellt outnyttjade skogsavdragsrätten till mottagaren till en del som motsvarar gåvans relativa andel av gängse värdet på den skog som är föremål för överlåtelsen.

Skogsbrukets utgifter
Wiki

Skogsbrukets utgifter

Läs mer
Beskattning av inkomst av virkesförsäljning
Wiki | 1 min

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer
Användning av egen bil
Wiki | 1 min

Användning av egen bil

Läs mer