Användning av egen bil

Kostnader för egen bil när den används inom skogsbruk avdras utan självriskandel och övre gräns.

Detta gäller till exempel resor för att utföra egentligt skogsvårdsarbete och avverkning, kontroll av stormskador och planering av stämplingspost, som går mellan den egna bostaden och skogsegendomen. Även andra resor som inte går till skogsfastigheten men gäller skogsbruket är avdragsgilla, till exempel resor till UPM:s kontor för virkeshandel eller anskaffningsresor för skogsbruksmaskiner och tillbehör. I brist på annan redogörelse kan man schablonmässigt dra av 0,25 euro/km för utgifter i anslutning till användning av egen bil i skogsbruket. Det lönar sig att föra kördagbok över användningen av egen bil i skogsbruket, ur vilken det framgår åtminstone tidpunkt och destination för resan, resans syfte och körda kilometer. Vid behov kan kördagboken användas som motivering för resekostnadskrav.

 

Läs mer om ämnet på skattemyndighetens webbplats 

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning
Wiki | 1 min

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer
Skogsbrukets utgifter
Wiki

Skogsbrukets utgifter

Läs mer
Avdragsrätt för gåva eller arv
Wiki

Avdragsrätt för gåva eller arv

Läs mer