Allemansrätten jämte skyldigheter

Allemansrätten i Finland är omfattande och eftersom antalet skogar och vattendrag är stort finns det gott om möjligheter till motion och rekreation. Allemansrätten ger alla tillgång till naturen oberoende av vem som äger eller besitter området.

För att utnyttja naturen i den omfattning som allemansrätten tillåter behöver man inte markägarens tillstånd och det kostar ingenting att utnyttja rätten. Allemansrätten måste dock alltid utnyttjas på ett ofarligt sätt. Rätten får inte utnyttjas på ett sätt som leder till skada eller störningar.

I naturskyddsområden är allemansrätten inte i kraft i denna form.

Allemansrätten ger dig rätt att

 •  röra dig i naturen med egna krafter dvs. till fots, på skidor eller med cykel
 • röra dig i andra områden än på gårdsplaner och på andra åkrar, ängar eller planteringar än sådana som kan ta skada
 • vistas tillfälligt – till exempel tälta på tillräckligt avstånd från bosättning – i områden där det är tillåtet att röra sig
 • plocka vilda bär, svamp och blommor
 • åka båt, simma och tvätta dig i vattendrag samt färdas på isen
 • meta och pimpelfiska  

Allemansrätten ger dig inte rätt att

 •  störa eller orsaka andra olägenheter
 • störa eller skada fågelbon och -ungar
 • störa renar och viltdjur
 •  fälla eller skada växande träd, ta torra eller kullfallna träd, ris, mossa o.d. på annans mark
 • göra upp eld på annans mark utan tillstånd eller tvingande skäl
 • störa hemfriden till exempel genom att tälta alltför nära bosättning eller genom att föra oväsen
 • skräpa ned i naturen
 • köra med motorfordon i terrängen utan markägarens tillstånd
 • fiska och jaga utan vederbörliga tillstånd
 • låta hunden springa lös på allmänna badstränder, på områden som reserverats som lekplatser för barn, på  iståndsatta skidspår eller idrottsplaner
 • hålla hunden okopplad i tätorter, på motionsslingor eller i ett område som hör till någon annan
 • hålla hunden okopplad mellan 1.3. och 19.8. ens i det egna området.

 

Så här binder du en bastukvast
Artikel | 1 min

Så här binder du en bastukvast

Läs mer
Pyhänpää - WWF Hemskog
Wiki | 1 min

Pyhänpää - WWF Hemskog

Läs mer
Fyra saker att komma ihåg när du skaffar en julgran
Artikel | 2 min

Fyra saker att komma ihåg när du skaffar en julgran

Läs mer