Iståndsättningsdikning

Skogsdiken växer igen med tiden och deras torkningskapacitet försvagas. Kärrens vattenhushållning återställs småningom till den ursprungliga nivån och trädbeståndets tillväxt och produktion i området avtar.

En iståndsättningsdikning förbättrar skogens volymtillväxt eftersom grundvattenståndet sjunker och vattnets och näringsämnenas rörlighet ökar.

Iståndsättningsdikningens lönsamhet kan bedömas genom att granska hur en tidigare dikning har inverkat på trädbeståndets tillväxt. Om iståndsättningsdikningen har lett till en betydande tillväxt och det ännu är över 20 år tills det är dags för en förnyelseavverkning är detta ett beaktansvärt alternativ. Bestämmelser om iståndsättningsdikning finns i skogs-, naturskydds- och vattenlagen. Iståndsättningsdikning kräver särskild kompetens och därför är det bäst att vända sig till en fackman vid UPM.

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer
Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna
Artikel | 3 min

Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna

Läs mer