UPMSkog

Iståndsättningsdikning

Skogsdiken växer igen med tiden och deras torkningskapacitet försvagas. Kärrens vattenhushållning återställs småningom till den ursprungliga nivån och trädbeståndets tillväxt och produktion i området avtar.

En iståndsättningsdikning förbättrar skogens volymtillväxt eftersom grundvattenståndet sjunker och vattnets och näringsämnenas rörlighet ökar.

Iståndsättningsdikningens lönsamhet kan bedömas genom att granska hur en tidigare dikning har inverkat på trädbeståndets tillväxt. Om iståndsättningsdikningen har lett till en betydande tillväxt och det ännu är över 20 år tills det är dags för en förnyelseavverkning är detta ett beaktansvärt alternativ. Bestämmelser om iståndsättningsdikning finns i skogs-, naturskydds- och vattenlagen. Iståndsättningsdikning kräver särskild kompetens och därför är det bäst att vända sig till en fackman vid UPM.

Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna
Artikel | 3 min

Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna

Läs mer
Hur säkerställer jag det bästa priset i en virkesaffär? Så här fungerar prisgarantiförmånen
Artikel | 2 min

Hur säkerställer jag det bästa priset i en virkesaffär? Så här fungerar prisgarantiförmånen

Läs mer
Vad är ett plantpass? Kontrollera åtminstone följande uppgifter
Artikel | 4 min

Vad är ett plantpass? Kontrollera åtminstone följande uppgifter

Läs mer