Temakväll för samfälld skog i Helsingfors 5.4.2018

18:00 - 20:00

Planerar du en generationsväxling på skogsfastigheten? Känner du till hur andelar i samfälld skog kan överlåtas eller ges i arv på ett jämlikt sätt? Är du intresserad av beskattningen vid ägarbyte?

Under kvällen behandlas arvsplanering med hjälp av andelar i samfälld skog, fördelar med andelarna samt beskattning vid generationsväxling på skogsfastigheter. 

Du kan beställa en avgiftsfri kalkyl över vad det skulle innebära att ansluta din skogsegendom till UPM Samfällda skogar. Kalkylen omfattar en uppskattning av din skogs avkastningsvärde och antalet andelar i samfälld skog som din skog motsvarar. Kalkylen förutsätter att dina uppgifter om skogstillgångar finns i UPM:s databas. Du kan ge UPM tillstånd att överföra dina uppgifter om skogstillgångar i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi. När du beställer den avgiftsfria kalkylen kontaktar vi dig för att bekräfta uppgifterna om skogstillgångar.

UPM Skogs chef för juridiska tjänster Heikki Kalvila presenterar nyckeltal med hjälp av en exempelfastighet och förklarar fördelarna med andelar i samfälld skog.

Du behöver inte beställa någon kalkyl för att delta i tillställningen. 

Anmäl dig via länken nedan eller till Ella Kaivola tfn 0204 15 0080 (kl. 9 -15) senast den 29 mars 2018.

Kaffeservering under temakvällen.

Välkomna!

 

 

18:00 - 20:00
Biofore Talo, Alvar Aallon katu 1, Helsinki