Kaffe i Karleby 16.1.2019

11:00 - 16:00

UPM Skogs skogskundansvariga ändrar i och med att Fjalar Henriksson går i välförtjänt pension. I fortsättningen betjänas skogsägarna i Karleby (innerstad), Kronoby (Nedervetil), Larsmo och Pedersöre (Lepplax) av Robert Lindqvist.

Välkommen på Fjalars avskedskaffe till kontoret i Karleby. Samtidigt kan du diskutera frågor som rör din skog med Robert.

11:00 - 16:00
Kustaa Aadolfinkatu 1/Gustav Adolfsgatan 1, 67100 Kokkola/Karleby
Robert Lindqvist, puh./tel. 0400 269 879, robert.lindqvist@upm.com