Plantskogsskötseln är en lönsam investering: ”Den bästa gåvan man kan ge sin skog”

09/25/2019 05:38:10

Plantskogsskötseln minskar riskerna för skador i plantbeståndet och ökar avverkningsinkomsterna. I en skog som planterats efter en förnyelseavverkning är plantskogsskötsel som utförs i rätt tid den bästa gåvan skogsägaren kan ge sin skog.

Plantskogsskötseln resulterar i en förbättrad virkesproduktion som ger skogsägaren de investerade pengarna tillbaka med ränta. I den nuvarande ekonomiska situationen där avkastningen från investeringsobjekt med låg risk är liten, är placeringsintäkten från plantskogsskötsel exceptionellt bra.

Placeringsintäkten till och med över 5 procent

Enligt Naturresursinstitutets kalkyler kan placeringsintäkten från plantskogsskötsel i planterade granbestånd vara över 5 procent då arbetet utförs i rätt tid. Avkastningen uppstår då mängden säljbart virke ökar och kvaliteten förbättras.

Skogsägare som funderar över hur de ska placera avverkningsinkomsterna eller besparingar de gjort på annat sätt gör klokt i att först utnyttja möjligheten att investera i de egna plantbeståndens livskraft och produktivitet. Det är en långsiktig och mycket lönsam investering.

Den nuvarande räntenivån gör det i många fall mycket lönsamt att finansiera plantskogsskötseln med ett lån. Det dyraste och sämsta alternativet i alla situationer är att försumma plantskogsskötseln.

Dra av kostnaderna i beskattningen

Det är bra att komma ihåg att kostnaderna för plantskogsskötsel är avdragsgilla i skogsbeskattningen.

Privatpersoner kan också få arealbaserad statlig finansiering för plantskogsskötsel, dvs. Kemerastöd. Dessa möjligheter bidrar till att plantskogsskötseln är ekonomiskt lönsam.

Gör arbetet själv eller begär hjälp

I början av hösten är det bra att kontrollera hur plantorna i den egna skogen mår samtidigt som du plockar bär och svamp. Om det är flera somrar sedan du senast besökt skogen kan det hända att lövträdsslyet är lika högt som de planterade träden och försämrar deras tillväxt. Då är det aktuellt med plantskogsskötsel.

En företagsam skogsägare kan utföra plantskogsskötseln själv, men allt oftare anlitas en skogsarbetare som känner till de lämpligaste åtgärderna i enskilda plantbestånd.

 

 
 

Läs anvisningarna om hur du granskar plantbeståndet

Hur ser det ut i din plantskog? Anvisningar för hur du granskar plantbeståndet
Artikel | 09/19/2019 09:26:48 | 3 min

Hur ser det ut i din plantskog? Anvisningar för hur du granskar plantbeståndet

Läs mer