Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

09/26/2023 13:31:49

Är finskt virke efterfrågat? Varför sjunker virkespriset? Vad händer på den globala slutproduktmarknaden? Virkesmarknaden och förändringarna på den är en komplex helhet som grundar sig åtminstone på följande fakta.

Fakta 1. Vår verksamhet styrs av den globala efterfrågan på träbaserade slutprodukter. I Finland har vi nationellt inte en tillräcklig förmåga att påverka prisnivån på slutproduktmarknaden utan vi lever på dess villkor. Slutproduktmarknaden och virkets rotpris har traditionellt ändå inte gått helt hand i hand, utan rotpriserna har reagerat långsammare på ändringen i priserna på slutproduktmarknaden.

 

Finskt virke är efterfrågat eftersom kvaliteten är hög. Virkets rotpris är ändå inte immunt mot slutproduktmarknaden. Ett lågt pris på slutprodukterna och ett mycket högt pris på råmaterialet leder oundvikligen till en situation som är ohållbar för den finska skogsindustrin.  Ett exempel på detta redan nu är bland annat UPM:s permitteringar vid sågen och cellulosafabriken i Kaukas. Samtidigt som konkurrenskraften försvagas minskar även efterfrågan på virke och det är svårare för skogsägaren att hitta köpare.

 

Fakta 2. Skogsvårdsåtgärder som utförs i rätt tid garanterar att skogen växer, vilket betyder att såväl kolsänkorna som de framtida intäkterna kan maximeras. Om till exempel en gallring inte görs i rätt tid avtar skogens tillväxt betydligt och samtidigt minskar även de framtida intäkterna. Eftersom varje skog är unik bör skötselåtgärderna inte styras utifrån rotpriserna. Om det är dags för gallring i din skog är det klokt att kontakta UPM:s skogskundansvariga i ditt område och komma överens om åtgärder. Räntenivån är också högre än vad vi är vana vid, vilket sporrar till avverkningar i rätt tid för att pengarna ska ge avkastning.

 

Om rotpriserna passiverar skogsbruket alltför mycket kan det bli dyrt för skogsägaren i framtiden i och med att skogarnas hälsa och tillväxt inte har säkerställts tillräckligt i rätt tid, utan de skogsvårdsmässiga lösningarna har gjorts för att få snabbvinster.

 

Skogsinnehav är en maratongren och de flesta skogsägare betraktar också skogsodlingen med tanke på flera generationer. Då kan skogsägaren utföra planmässig skogsvård i rätt tid oberoende av konjunkturerna. Det blir mångdubbelt dyrare att lämna skogarna åt sitt öde eller skjuta upp avverkningarna genom att försöka få ett så bra pris som möjligt för virket på den cykliska virkesmarknaden.

 

Fakta 3. Priset på virke är inte ett nollsummespel. Skogsindustrin och skogsbruket är viktiga stödben för Finlands ekonomi och sysselsättning. Skogsindustrins andel av Finlands varuexport utgör cirka 20 procent. Även skogsägarnas jämna bruttorotprisinkomster skapar konsumtions- och investeringsmöjligheter som håller igång den övriga ekonomin.  

 

För att skogsindustrin och lönsamt skogsinnehav av det nuvarande slaget ska bevaras i Finland måste vårt råmaterial vara konkurrenskraftigt även i fråga om annat än kvaliteten. En del av denna konkurrenskraft är priselasticitet som anpassar sig till konjunkturerna. Skogsindustrin och skogsägarna sitter i samma båt eftersom båda parterna vill få ut det finländska virket på den globala marknaden och hjälpa våra skogar att växa på bästa möjliga sätt. En lönsam skogsindustri är den bästa garantin för efterfrågan på finskt virke även i framtiden.

På UPM Skog vill vi hjälpa skogsägarna att odla framtidens skogar och hålla skogsbruket lönsamt. Skogsägaren kan alltid vända sig till vår lokala expert i alla frågor som gäller skogsinnehav.

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar
Artikel | 4 min

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar

Läs mer
Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering
Artikel | 2 min

Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering

Läs mer
Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut
Artikel | 5 min

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut

Läs mer