Kunskap ger skydd – mångsidig artkännedom är nyckeln till ett effektivt artskydd

05/21/2018 13:31:42

En av utgångspunkterna för skogsbruk är att trygga skogsarternas livsmiljö. Bäst lyckas detta då man känner till arternas krav på livsmiljö och deras förekomst.

UPM har redan länge samarbetat med naturskyddsorganisationerna. Via samarbetet har vi letat efter lösningar för att bättre kunna förena skogsbruket och artskyddet. Ett av de finaste partnerskapen har vi med Fiskgjusestiftelsen som vi samarbetat med i ca 20 år för att skydda fiskgjusen.


Fiskgjusen är en av våra ståtligaste rovfåglar, men under årtiondena har den utsatts för många slags hot. För över hundra år sedan började man betala belöning för att döda fiskgjusen, eftersom fågeln ansågs skada fiskenäringen. Senare höll fiskgjusen på att dö ut på grund av miljögifter. Det effektiva skogsbruket under gångna årtionden bidrog också till att fiskgjusestammen minskade.


1962 blev fiskgjusen äntligen skyddad i lag, då både fågeln och dess boträd fridlystes. De viktigaste och effektivaste aktörerna inom skyddet av fiskgjusen har ändå varit de otaliga, frivilliga fågelskådare som bland annat följt med fiskgjusestammen, samlat information om boplatser, byggt konstgjorda bon och spridit information om fiskgjusens situation och skydd.


UPM har på många sätt deltagit i skyddet av fiskgjusen. Fiskgjusestiftelsen har med hjälp av finansiering från UPM konstruerat ett nätverk av tiotals konstgjorda bon i bolagets skogar. Dessutom har UPM finansierat satellituppföljning av fiskgjusen och bokameror, som ger värdefull information om fiskgjusens utbredning och levnadsvanor. Ett resultat av samarbetet är också den finska guiden för skogshantering i närheten av fiskgjusens boträd.


Den här våren tog skyddsarbetet ett jättekliv framåt då Fiskgjusestiftelsen och UPM avtalade om att överlåta uppgifter om fiskgjusens boplatser till UPM. Uppgifterna har samlats in av fågelskådare och administreras av Naturhistoriska centralmuseet. Hittills har skogsbruket haft väldigt begränsad tillgång till information om fiskgjusens och andra rovfåglars boplatser. Även om fiskgjusens boträd redan är skyddade enligt lag, underlättas verksamheten betydligt av information som finns tillgänglig på förhand. På så sätt kan man redan på förhand, i samarbete med Fiskgjusestiftelsen, planera skogsbrukets åtgärder i närheten av fiskgjusens boträd i enlighet med de uppgjorda anvisningarna och minimera risken för att boträdet förstörs i avverkningen. Uppgifterna om fiskgjusens boplatser behandlas konfidentiellt och de används endast i planeringen och utförandet av skogsbruksåtgärder.


Överlåtelsen av uppgifterna om fiskgjusens boplatser till UPM är en viktig öppning mot en mer transparent artkännedom. Bakgrunden till detta är ett långvarigt samarbete som resulterat i ett ömsesidigt förtroende. Förhoppningsvis kan denna öppning fungera som gott exempel och främja samarbetet mellan aktörer som fokuserar på andra arters skydd och skogsindustrin. När artinformationen är tillgänglig för aktörer inom skogsbruket, är det själva naturen som gynnas mest. Skyddet av fiskgjusen är en av framgångshistorierna inom finskt naturskydd och genom fördomsfritt samarbete kan vi skapa fler framgångar i framtiden.

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Tänk på detta när du ansöker om metka-stöd
Artikel | 3 min

Tänk på detta när du ansöker om metka-stöd

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer