UPMSkog

Varför är vi den bästa virkeshandelspartnern?

När avverkningsbehov uppstår i din skog är det lättaste sättet att sköta affären att kontakta vår skogskundansvariga. Nedan följer en lista på varför det lönar sig.

  1. Det är lätt att nå oss. Vi betjänar dig lokalt. Våra 170 skogskundansvariga på 120 betjäningsställen i olika delar av vårt anskaffningsområde ser till att allt sköts enligt överenskommelse.
  2. Du kan välja hur du vill sköta dina ärenden med oss: personlig betjäning på din bostadsort eller orten där din skog ligger, per telefon, via chatten eller elektroniskt.
  3. Vi lyssnar på dig och gör ett åtgärdsförslag på basis av dina önskemål.
  4. Vi har en gedigen erfarenhet. Vi gör cirka 20 000 virkesaffärer årligen.
  5. 73 procent av våra virkeshandelssamarbetspartners rekommenderar oss som samarbetspartner.
  6. Våra drivnings- och transportföretagare är experter, och för dem är bra drivningsspår en hederssak.
  7. Genom att utnyttja vår finansieringstjänst kan du få upp till 80 procent av priset för din virkesaffär på ditt konto inom fem bankdagar.
  8. Vi köper alla kommersiella virkesslag. Våra fabriker förädlar både timmer och massaved av gran, tall och björk i allt större grad.
  9. Vi litar på det finländska arbetet. Vi har hela tiden investerat i våra fabriker och vi utvecklar nya användningsändamål för virke.
  10. Vi favoriserar certifierat inhemskt virke från våra fabrikers närområden.

När du gör en virkesaffär kan du samtidigt komma överens om förnyelse av din skog och andra skötselåtgärder som bevarar din skogs livskraft.

 

Bekanta dig närmare med virkesaffären med oss och läs mer om vår finansieringstjänst