Vanliga frågor. Varför samlar vi in kundrespons?

Hur samlar vi in kundrespons? När och varför samlar vi in respons? UPM Skogs marknadsföringsexpert Merja Matikainen berättar.

Varför samlar vi in kundrespons?

Vårt ambitiösa mål är att erbjuda skogsägare en oslagbar kundupplevelse. Vi vill att våra kunder ska tycka att våra tjänster är så bra att de är beredda att rekommendera oss till andra.

Vi utvecklar hela tiden vår kundupplevelse och våra tjänster, och våra kunder är naturligtvis experter i det här sammanhanget. Därför är det ytterst viktigt för oss att lyssna till våra kunder. Vi har nyligen gjort om vårt sätt att samla in och utnyttja respons.

All respons sparas i vårt system och gås igenom med jämna mellanrum. Det nya systemet har varit i användning i drygt ett år, och det har varit glädjande att märka att våra kunder vill berätta vad de tycker.

Man kan verkligen påverka med sina åsikter! Vi kan se dem i realtid. Respons från olika områden gås också regelbundet igenom i ifrågavarande enhet och i ledningsgrupperna.

Vi ser tillsammans vad vi lyckats med och vad som kunde förbättras. Systemet ger oss ett NPS-resultat (Net Promoter Score), d.v.s. ett rekommendationsindex för vår verksamhet.

Hur samlar vi in respons?

Vi samlar in respons från våra skogsägarkunder som har ett virkeshandels- eller skogsskötselavtal med oss. Vi skickar enkäten via textmeddelande eller e-post.

Det här är ett mycket snabbt och enkelt sätt att ge sin åsikt. Vi ber kunden att ange på skalan 1–10 hur sannolikt det är att de skulle rekommendera UPM Skogs tjänster.

Dessutom kan man ge fritt formulerad skriftlig respons. Med e-post kan man också ge mer detaljerad information om avtalets eller arbetenas olika skeden.

Vi skickar enkäten till våra skogsägarkunder när vi ingått avtalet eller när arbetets första skede slutförts. Enkäterna finns på finska och svenska, och vi har också en enkät på engelska på kommande. Du kan besvara enkäten då det passar dig bäst, och det tar bara ett par minuter.

Man kan fortfarande också ge respons genom att ringa skogsägarnas kundservice eller när man sköter ärenden med våra tjänstemän.

När samlar vi in respons?

Vi samlar in respons i olika skeden av samarbetet. Till skillnad från tidigare frågar vi nuförtiden om våra kunders åsikter så fort vi ingått ett virkeshandels- eller skogsskötselavtal med dem, samt i samband med avverknings- och skogsskötselarbeten. Man kan förstås ge respons när som helst, och all respons är mycket välkommen!

FSC®-certifiering – frågor och svar
Artikel | 3 min

FSC®-certifiering – frågor och svar

Läs mer
Vanliga frågor om webbtjänsten
Artikel | 2 min

Vanliga frågor om webbtjänsten

Läs mer
Fyra saker att komma ihåg när du skaffar en julgran
Artikel | 2 min

Fyra saker att komma ihåg när du skaffar en julgran

Läs mer