Väg som är duglig vid tjällossning

Alla vägar är inte likadana. Vägnätets skick har en stor betydelse då man granskar stämplingspostens avverkningstidpunkt, och det påverkar också priset som betalas ut för stämplingsposten.

Vägens duglighet vid tjällossning betyder att man kan köra på vägen året om, också under tjällossning. Vägen tål att man kör på den med virkestransportbilar, så avverkningen och transporten behöver inte begränsas till en viss tid.

En väg som är duglig vid tjällossning är värdefull eftersom stämplingsposter som ligger vid en sådan väg är eftersträvansvärda och köpare ofta är beredda att betala högre pris för dem. En skogsväg i gott skick gör dessutom skogsskötseln effektivare och höjer fastighetens värde, och gör det möjligt att komma till skogen i rekreationssyfte.

Om vägens yta blivit fårad, gropig och gyttjig under tjällossningen eller om vägen förlorat sin bärkraft är det dags för ombyggnad av vägen. I samband med ombyggnad av en skogsväg gallras vägkanterna, öppnas dikena och byggs vägens grund om. Vid behov görs vägen bredare och förnyas trumrören och broarna.

Hur kontrolleras avverkningsmaskinens mätnoggrannhet?
Artikel | 4 min

Hur kontrolleras avverkningsmaskinens mätnoggrannhet?

Läs mer
Visste du detta om sommardrivning på torvmarker? Bra drivningsresultat och högre pris för virket
Artikel | 3 min

Visste du detta om sommardrivning på torvmarker? Bra drivningsresultat och högre pris för virket

Läs mer
En skogsväg i gott skick ökar ditt skogsbruks värde
Artikel | 1 min

En skogsväg i gott skick ökar ditt skogsbruks värde

Läs mer