UPMSkog
  • Info & evenemang
  • Tips om skogsbeskattning – Skogsavdrag om du ärvt skog

Tips om skogsbeskattning – Skogsavdrag om du ärvt skog

Har du ärvt eller fått som gåva en skogsfastighet som ger rätt till skogsavdrag?

Om den föregående ägaren till skogsfastigheten hade rätt att göra skogsavdrag och äganderätten till fastigheten har övergått som förvärv utan vederlag, till exempel som arv eller gåva, har mottagaren samma rätt att göra skogsavdrag som den föregående ägaren skulle ha haft. Vid förvärv utan vederlag övergår alltså outnyttjat skogsavdrag till den nya ägaren.

Även vid förvärv som kan karaktäriseras som gåva, om överlåtaren eventuellt har outnyttjad rätt till skogsavdrag, övergår den del av skogsavdragsrätten till mottagaren som motsvarar gåvans proportionella andel av det gängse värdet av skogen som överlåtelsen gäller.

Vi erbjuder våra kunder en enkel och tillförlitlig lösning att sköta skogskatteärenden. Fråga mer av vår skogskundsansvarige.