Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna

Skogsodlingens arbetsdirektiv berättar hur du ska plantera tall och hur du bäst utför sådd av tall. Läs direktivet och ladda ner pdf-filen åt dig själv för eget bruk!

Plantering av täckrotsplantor

Planteringstidpunkt

 • Planteringsordning på våren: 1. Björkar 2. Tallar 3. Granar
 • Plantor som levererats i maj–juni planteras före utgången av juni.
 • Plantera bara i tjälfri mark.

Planttransport, lagring och underhåll

 • Transportera plantorna täckta (t.ex. täckt släpvagn, presenning på flaket).
 • Lagra öppna lådor tätt mot marken och skydda kanterna mot uttorkning. Undvik långa lagringsperioder i terrängen. Du hittar bäst före-datumet på Växtpasset.
 • Lagra fryslagrade plantor på ett svalt, skuggigt och ventilerat ställe. Växande plantor får inte lagras i mörker!
 • Om papplådorna lagras i ett mellanlager i mer än 2 veckor efter upptiningen: öppna papplådans lock (för att plantorna ska få ljus och luft).
 • Skydda fryslagringslådorna så att de inte blir våta och öppna lufthålen.
 • Plantera endast smälta rotklumpar – upptiningen tar ungefär en vecka.
 • Se till att rotklumparna hela tiden är fuktiga. Vattna dagligen vid behov.
 • Rotklumpen på plantan som ska planteras måste vara genomvåt så att det rinner vatten ur rotklumpen när man klämmer på den.

Planteringstäthet

 • Gran 1600 - 1800 st./ha => 2,50 - 2,36 m mellanrum mellan plantorna
 • Tall 2200 st./ha => 2,13 m mellanrum mellan plantorna
 • Vårtbjörk 1600 st./ha => 2,50 m mellanrum mellan plantorna

Följ tätheten. Plantantalet på observationsområdet med 3,99 meters radie x 200 = täthet st./ha. T.ex. 10 plantor på observationsområdet x 200 = 2 000 st./ha

Planteringsverktyg

 • Planteringsrör och plantkorg
 • Skyddshandskar av nitrilgummi
 • Redskap för handtvättning, vatten
 • Måttband eller -käpp för att mäta planteringstätheten
 • Planteringsredskapen får inte tvättas i naturliga vattendrag

Anvisning om hantering av tomma plantlådor

 • Plantlådor av plast används på nytt. Returnera dem hela till plantterminalen.
 • Papplådor förs till pappinsamlingen.
 • Plantlådor får inte lämnas kvar i terrängen.
 

Plantering vid fläck- och vändhögläggning samt högläggning med fåror

 • Plantera i mitten av tuvan.
 • Den undre kanten av rotklumpen ända till humus.
 • Minst 4 cm mineraljord på rotklumpen vid plantering av gran och björk.

laikkumatastys-upm-skog.jpg

kaantomatastys-upm-skog.jpg

naveromatastys-upm-skog.jpg

Plantering i harvnings- och fläckupptagningsspåret

 • Plantera i mineraljord.
 • 20 cm från humuskanten.
 •  2–3 cm mineraljord ovanpå rotklumpen.
 • På ett så högt ställe som möjligt.

 

aestys-laikutus-upm-skog.jpg

Sådd av tall

Tidpunkt för sådden

 • Såddtiden är från snösmältning fram till 24.6. Det bästa resultatet fås
  med sådd i maj.

Förvaring av frön

 • Behandla fröna varsamt. Fröet är levande, värdefullt material som lätt tar skada.
 • Fröna är packade i förseglade förpackningar för en enskild skogsägare.
 • Använd endast det fröparti och ursprung som är avsett för området.
 • Blanda inte ihop flera fröpartier.
 • Lagra fröna torrt, skyddade mot ljus och svalt (ca +5 °C) i en hermetiskt tillsluten behållare.
 • Se till att frönas temperatur inte överstiger +35°C.
 • Lämna inte fröna i solen under transport och pauser.
 • Lagra fröna så svalt som möjligt även på arbetsområdet.

Manuell sådd

 • Frömängden är 300 g/ha.
 • Det minsta antalet såddfläckar är 4 000 st./ha.
 • Strö fröna i blottad eller humusblandad mineraljord.
 • De bästa såddfläckarna är på kanterna av beredningsspåret.
 • Ett lätt jordtäcke skyddar fröna mot fåglar och förbättrar grobarheten.
 • På torvmark ska fröna sås i vänd torv.
 • Undvik att så i gropar och i de djupaste ställena i beredningsspåret.
 • En såddkanna eller en flaska med lagom stora hål i korken kan användas som såningskärl.
 
 
Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut
Artikel | 5 min

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut

Läs mer
Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga
Artikel | 1 min

Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga

Läs mer
En välvårdad skog ger ägaren en god avkastning
Artikel | 3 min

En välvårdad skog ger ägaren en god avkastning

Läs mer