Tommy sköter gärna sina egna skogar på fritiden och njuter av slutresultatet av ett väl utfört arbete

08/23/2021 09:34:26

Skogskundansvariga Tommy Åman röjer och jagar i skogen på sin fritid. Han hjälper skogsägarna med skogsvård och virkeshandel i Borgå, Askola, Sibbo, Lappträsk och Lovisa. Läs presentationen!

Vem är du?

Hej! Jag är Tommy Åman och jag kommer från Korsholm nära Vasa. Jag och min fru bor nära centrum i Borgå och jag är en så kallad urban skogsägare.

Hur blev du skogskundansvarig?

Jag har studerat skogsbruk vid Novia i Ekenäs. Tidigare utförde jag arbetsuppgifter inom tung skogsförbättring, dvs. grundlig förbättring av skogsvägar, broar och dithörande vägmöten.

Vad betyder skogen för dig? 

För mig är skogen förknippad med många olika värden. Under den fritid jag tillbringar i skogen sysslar jag mest med jakt och röjning. De två hänger också ihop lite på så sätt att jag har börjat beakta viltet mer när jag planerar röjningsarbeten i mina egna skogar.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Jag är mycket nöjd med att mina arbetsdagar är olika. Dessutom får jag i hög grad själv planera dagarna. Det blir terrängarbete och kontorsarbete ganska jämnt fördelat, självfallet något beroende på årstiden.

Äger du själv skog?

Jag har ett litet skifte i Österbotten som jag sköter så mycket jag hinner. Besluten som gäller skogsvård fattar jag utifrån mina egna värderingar. När jag inte har tid köper jag skogsvårdstjänsterna.

Vad är ditt motto?

Friskt vågat är hälften vunnet.

Vad är ditt bästa minne från skogen?

Den fina känslan när jag hade slutfört den första tidiga röjningen i ett plantbestånd.

Vad gör du på din fritid? 

På fritiden badar jag gärna bastu, läser och tittar på filmer.

Vilka är dina skogsvårdstips?

Det är bra att komma ihåg att inte betrakta det skogsvårdsarbete man själv utför som arbete utan det är en hobby – med andra ord är det klokt att avsluta arbetet innan man blir irriterad. Då är det roligare att komma tillbaka nästa gång. Det är inte heller förbjudet att ta pauser och beundra vad man fått till stånd – tvärtom.