Så här gör du en lyckad virkesaffär

Är det dags att sälja virke? God skogsvård omfattar avverkningar som säkerställer att skogarna ger avkastning även i framtiden. Planenliga åtgärder som utförs i rätt tid ger det bästa slutresultatet i ekonomiskt hänseende. En lyckad virkesaffär börjar med att du kontaktar skogskundansvariga som kartlägger avverkningsbehoven i skogen.

Kontakta UPM skogskundansvariga

UPM har ett omfattande och kunnigt nätverk av experter som hjälper dig med alla frågor som rör din skog. Du kan välja en skogskundansvarig antingen på den ort där din skog är belägen eller på din bostadsort. Klicka för att söka kontaktuppgifter eller ring numret 0204 16121.

Skogsbesök

Kom överens med din skogskundansvariga om ett skogsbesök för att kartlägga behoven av avverknings- och skötselåtgärder i skogen. Din synpunkt på de strategiska målen för skogen är alltid utgångspunkten för de åtgärder som görs i skogen. Det är bra att ta med en eventuell skogsbruksplan, men virkesaffären kommer igång även utan. 

Köpe- och försäljningsanbud

Efter skogsbesöket gör din skogskundansvariga upp ett förslag på aktuella åtgärder och beräknar inkomsterna från virkesaffären. Köpeanbudet är ett förslag till virkesaffär som innehåller avverkningsförslag för de enskilda figurerna inklusive pris samt krav på mått och kvalitet. Köpeanbudet blir bindande när ett avverkningskontrakt ingås.  

Skogsavverkningskontrakt

I avverkningskontraktet avtalas om alla åtgärder som virkesaffären omfattar. I kontraktet inkluderas bl.a. exakta uppgifter om avverkningsytan, bedömningar av volym och pris för enskilda avverkningsarter och virkesslag, mått- och kvalitetskrav, insamling av energivirke och  betalningstidtabell.

Efter avverkningen

Vid rotköp utförs en slutmätning efter avverkningen och skogstransporten. Då fastställs den verkliga avverkningsvolymen för varje virkesslag och virkesaffärens värde. Din skogsexpert utarbetar ett mätningsintyg utgående från uppgifterna om avverkning och närtransport. När mätintyget är godkänt betalar vi virkesinkomsten till ditt konto. Sidinnehåll

Förutom de ovannämnda skedena hör även olika tillstånd, anmälningar och dokument till en virkesaffär. Det enklaste och säkraste sättet är att låta din skogskundansvariga sköta dessa.   

 

Läs om den bästa tidpunkten för virkeshandel 

Din skog berättar när det är dags att sälja virke
Artikel | 11/15/2017 11:54:25 | 2 min

Din skog berättar när det är dags att sälja virke

Läs mer
Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer
Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut
Artikel | 5 min

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut

Läs mer
Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering
Artikel | 2 min

Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering

Läs mer