Så här använder du röjningssågen – 7 viktiga råd för att förhindra olyckor

Var försiktig när du använder röjningssågen i skogen. Vi har utarbetat en anvisning med sju punkter för att hjälpa dig att använda röjningssågen så tryggt som möjligt.

1. Välj en säker tidpunkt

Planera tidpunkten för arbeten med röjningssåg noggrant. Om terrängen är oländig ska du göra dessa arbeten på våren eller hösten. Då är träden kala och det finns inget gräs som skymmer sikten. Det är då lättare att upptäcka till exempel gropar och stenar.

2. Kom ihåg tekniken

 • Håll alltid i röjningssågens handtag med båda händerna. Om du måste flytta undan träd ska du försäkra dig om att sågbladet har stannat.
 • Backa inte när du sågar med röjningssåg.
 • Du kan styra trädets fallriktning med sågriktningen. Om du föreställer dig att sågbladet är en urtavla ska du undvika att såga mellan klockan 11 och 14.

3. Kom ihåg tillräckligt skyddsavstånd

 • Håll alltid ett tillräckligt skyddsavstånd till människor och djur, enligt anvisningarna 20 meter.
 • Kom också ihåg säker arbetshöjd. Undvik att såga över knähöjd.

4. Släck motorn

Om du rengör sågbladet, kontrollerar skyddet på bakdelen eller gör andra arbeten där du rör vid sågbladet ska du alltid släcka röjningssågens motor. Sågen får inte heller sitta fast i bärremmen. På detta sätt kan du undvika risken för en allvarlig olycka där sågbladet kan träffa handen eller handleden.

5. Kontrollera utrustningens skick

 • Kontrollera sågbladets skick med ett metallföremål. Om bladet är helt hörs ett klingande ljud.
 • Bladet ska alltid vara vässat och skränkt.
 • Sågens säkerhetsutrustning måste vara i skick. Det är till exempel absolut förbjudet att ta bort sektorskyddet.
 • När du transporterar sågen ska bladet ha skyddet på.
 • Selen ska vara hel och rätt justerad.

6. Skydda dig

 • Använd hjälm, hörselskydd, skyddsglasögon och -visir.
 • Använd stadiga skor, helst säkerhetsskor för skogsarbetare.
 • Använd skyddshandskar.
 • Kom ihåg varselväst eller kläder med varselfärg.

7. Var förberedd

 • Ha alltid telefonen med dig. Säkerställ att batteriet är laddat och ladda ner appen 112 i din telefon.
 • Ha en första hjälpen-förpackning till hands både i bilen och ryggsäcken.


Behöver du hjälp med skogsvårdsarbeten?

Om du har frågor som gäller skogsärenden eller behöver hjälp med skogsvårdsarbeten ska du kontakta våra skogskundansvariga. Vi hjälper dig gärna.

 

Sök kontaktuppgifter!

 

Använd röjsågen säkert
Artikel | 2 min

Använd röjsågen säkert

Läs mer
Vet du vad ett kedjeskott är
Artikel | 1 min

Vet du vad ett kedjeskott är

Läs mer
Kom ihåg 3 saker när du besöker en skogsarbetsplats
Artikel | 1 min

Kom ihåg 3 saker när du besöker en skogsarbetsplats

Läs mer