Nytt i webbtjänsten: du kan lägga till anteckningslappar med bilder och text för figurerna

Webbtjänsten UPM Skog har kompletterats med en funktion med anteckningslappar. Denna funktion gör att du enkelt kan spara observationer som gäller din skog i webbtjänsten till exempel när du besöker skogen. Anteckningslappen kan innehålla både en bild och text. Lapparna kan också redigeras och tas bort.

Fördelarna med anteckningslappar för skogsägaren:

 • Du kan spara anteckningar om din skogsfastighet på ett säkert ställe, till exempel ”På den här figuren gjorde jag plantskogsskötsel 2018. Jag lämnade kvar ett område med naturvårdsträd i det sydvästra hörnet.”
 • Delägarna i en skogssammanslutning eller ett dödsbo hålls enkelt underrättade om observationer som gäller den gemensamma skogen.
 • Du kan följa hur din skog växer och resultaten av skogsvårdsåtgärderna genom att ta bilder före och efter på samma ställe till exempel med fem års mellanrum.
 • Det kan också vara nyttigt att anteckna ett bra bär- eller svampställe.
 • Du hittar alltid dina elektroniska anteckningar på samma plats och behöver inte ha med dig extra anteckningsmaterial i skogen.
 • Du kan lägga till, redigera och ta bort anteckningslappar både med mobilen och andra enheter.
 • Med hjälp av GPS-funktionen kan du lägga till en anteckningslapp exakt på den plats i skogen där du gör observationer.   
 • Anteckningar och fotografier som sparats i MetsäSoppi har också överförts till webbtjänsten.

 

Så här lägger du till en anteckningslapp i webbtjänsten UPM Skog

 1. Funktionen Lägg till en anteckningslapp hittar du i avsnittet Skogsegendom i webbtjänsten.
 2. Du lägger till en anteckningslapp antingen genom att välja den skogsfastighet du önskar i rullgardinsmenyn eller söka den under Fastighets- och figuruppgifter. När du rör dig i din skog är det lätt att foga anteckningslappen till önskad figur med hjälp av GPS-funktionen.
 3. Anteckningslappen kan kompletteras med en text och om du vill även med en bild. Du kan ta en bild när du gör anteckningslappen eller lägga till en bild som du har sparat på din mobil.

Vem ser anteckningslapparna?

 • Standardinställningen i webbtjänsten är att endast användaren själv och de eventuella övriga delägarna ser anteckningslappen. Om du vill kan du kryssa för rutan ”UPM:s representant får granska uppgifterna på anteckningslappen jag lagt till”. Då ser till exempel din skogskundansvariga de anteckningslappar du lagt till.
 • Funktionen med anteckningslappar är dock inte avsedd att vara en kommunikationskanal mellan skogsägaren och UPM, utan den är i första hand skogsägarens eget lagringsmedium. Kontakta oss på något av de bekanta sätten om du har frågor som gäller till exempel avverkningar eller skogsvårdsåtgärder. Anteckningslapparna överförs inte till UPM Skogs egna processer och kan inte heller utnyttjas i den operativa verksamheten.

 

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Vanliga frågor om webbtjänsten
Artikel | 2 min

Vanliga frågor om webbtjänsten

Läs mer
Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten
Artikel | 2 min

Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Läs mer