Minneslista för plantvård

Bra plantor, lyckad plantvård och en omsorgsfull markberedning och plantering garanterar uppkomsten av en vinstgivande plantskog.

Plantorna är levande organismer. Vi har utarbetat en minneslista för att sköta om dem.

 1. Hantera dina plantor omsorgsfullt och varsamt.
 2. Öppna plantförpackningarna, påsarna och lådorna om de är slutna så att de kan luftas och plantorna får ljus. Kasta inte omkring förpackningarna – detta kan skada plantorna.
 3. Vattna plantorna tillräckligt innan du planterar dem. Rotknölen får aldrig torka ut.
 4. Kontrollera plantornas skick. Det lönar sig inte att plantera förstörda plantor.
 5. Kontrollera på uppgifterna i plantförpackningen att plantans ursprung lämpar sig för din skog.
 6. Undvik att förvara plantorna i terrängen.
 7. På planteringsplatsen, vattnet ska rinna lätt från plantans rotklump. 
 8. Plantera plantan tillräckligt djupt: granplantor i fläckhögens mitt på minst fem centimeters djup.
 9. Kontrollera att rotklumpen inte förblir synlig efter planteringen så att plantan inte torkar ut.
 10. Packa jorden runt plantan med stövelns tå, inte med hälen. Om du packar jorden med hälen kan du skada plantans bark utan att märka det.
 11. Spara uppgifter om plantornas ursprung i figuruppgifterna för ditt skogsbruk. Det är värdefull information när man följer upp skogens vidare utveckling.
En partner som säkerställer skogens tillväxt
Artikel | 4 min

En partner som säkerställer skogens tillväxt

Läs mer
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer