Vi gör en elektronisk ansökan av Kemera-stödet för dig i samband med arbetsordern, se anvisningar

Har du låtit utföra tidig vård av plantbeståndet eller vård av ungskog som är behörigt för finansiering av hållbart skogsbruk? Planerar du tidig vård av plantbeståndet? Det är möjligt att göra en del av Kemera-finansieringsansökningarna och verkställighetsutredningarna elektroniskt på Skogscentralens kostnadsfria tjänst MinSkog.fi.

Behandlingstiden av den elektroniska anmälan är kort, så du kan få stödpengarna till ditt konto snabbare än tidigare. För att vi ska kunna göra en ansöka för dig om finansiering för tidig vård av plantbeståndet, en verkställighetsplan för tidig vård av plantsbeståndet eller en verkställighetsplan för vård av ungskog, behöver vi ditt samtycke, vilket du enkelt kan ge genom MinSkog.fi-tjänsten.

  1. Klikcka in dig på MinSkog.fi-tjänsten.
  2. Logga säkert in på tjänsten antingen med bankkoder eller mobilidentifiering.
  3. Efter lyckad identifiering klicka på Fortsätt till tjänsten.
  4. Första gången då du loggar in ber tjänsten dig att godkänna följande punkter: acceptera villkoren, kontrollera dina uppgifter, kontrollera fastigheterna.
  5. Vid punkten Utlämnande av skogsdata kan du ge oss ditt samtycke till att läsa eller överföra uppgifter om dina skogsfastigheter till oss. Klicka till slut på Spara. 
 

Är tjänsten MinSkog.fi inte ännu bekant för dig? Läs mer!

Bekanta dig med uppgifter om din skog i tjänsten MinSkog.fi
Artikel | 11/17/2017 17:42:40 | 1 min

Bekanta dig med uppgifter om din skog i tjänsten MinSkog.fi

Läs mer
Bekanta dig med uppgifter om din skog i tjänsten MinSkog.fi
Artikel | 1 min

Bekanta dig med uppgifter om din skog i tjänsten MinSkog.fi

Läs mer
Vad borde göras i min skog?
Artikel | 2 min

Vad borde göras i min skog?

Läs mer
På vilket sätt och hur mycket kan jag få Kemera-stöd?
Artikel | 2 min

På vilket sätt och hur mycket kan jag få Kemera-stöd?

Läs mer