På vilket sätt och hur mycket kan jag få Kemera-stöd?

Kemera-stödet är en bra sporre för skogsägaren att kontrollera situationen i den egna skogen. Har rensning av plantbeståndet eller annan vård av ungskogen utförts i tid? Om inte, så är det dags att sätta igång.

Det är i skogsägarens intresse att genomföra nödvändiga skogsvårdsarbeten i tid, i enlighet med skogens behov, oavsett om det är fråga om vård av plantbeståndet, gallring eller förnyelseavverkning.

För skogsägaren är stödet för tidig vård av plantbeståndet 160 euro per hektar och stödet för vård av ungskog 230 euro per hektar. Höjt stöd för vård av ungskog kan beviljas då man samlar in klenvirke i samband med skogsvården.

Skogsägaren har från och med finansieringsbeslutet ett år på sig att verkställa den Kemera-stödda tidiga vården av plantbeståndet och vården av ungskogen. Ingen extra tid beviljas för utförande av arbetet. Anmälan om verkställande av vården ska lämnas in senast 14 månader efter finansieringsbeslutet. Målsättningen är att snabbt betala ut stöden genom gott förutseende.

Hur ansöker man om Kemera-stöd?

Ansökningsprocessen är en tvåstegsprocess och den består av en bidragsansökan och en anmälan om verkställande. Man kan påbörja tidig vård av plantbeståndet och vård av ungskog genast efter att man lämnat in stödansökan. Finansieringsbeslutet fattas bara det uppfyller villkoren för stödet. Anmälan om verkställande bör göras till Skogscentralen genast då skogsvårdsåtgärderna har slutförts.

Är det något du undrar om Kemera?

Vi betjänar också gällande Kemera-ansökningar. Vi reder ut för dig om din skog är berättigad till Kemera-stöd och vi kan göra ansökan för stödet. Genom att logga in på MinSkog.fi-tjänsten kan du ge oss tillstånd att göra Kemera-ansökan för dig. Fråga mer av vår skogskundsansvariga.

Läs om hur vi kan göra en ansökan för dig.

Den nya Kemera-lagändringen påverkar bland annat verkställighetstiden och stödbehörigheten. Nu är det en god tidpunkt att kontrollera om vården av plantbeståndet har gjorts i tid.

Läs om hur vi kan göra en ansökan för dig

Vi gör en elektronisk ansökan av Kemera-stödet för dig i samband med arbetsordern, se anvisningar
Artikel | 02/23/2018 16:05:22 | 1 min

Vi gör en elektronisk ansökan av Kemera-stödet för dig i samband med arbetsordern, se anvisningar

Läs mer
Bekanta dig med uppgifter om din skog i tjänsten MinSkog.fi
Artikel | 1 min

Bekanta dig med uppgifter om din skog i tjänsten MinSkog.fi

Läs mer
Vad borde göras i min skog?
Artikel | 2 min

Vad borde göras i min skog?

Läs mer
Vi gör en elektronisk ansökan av Kemera-stödet för dig i samband med arbetsordern, se anvisningar
Artikel | 1 min

Vi gör en elektronisk ansökan av Kemera-stödet för dig i samband med arbetsordern, se anvisningar

Läs mer