Ett partnerskap med oss ger lönsam skogsvård och goda virkesaffärer

Ett partnerskap med oss är en servicehelhet, som jämnar vägen för dig för en lönsam skogsvård och lyckade virkesaffärer. Vi har kombinerat våra tjänster till lätt överskådliga helheter. Du köper inte separata tjänster utan en servicehelhet där alla ärenden slutförs med omsorg.

Hjälp av en människa

Den största förmånen i samarbetet med oss är en expert som fokuserar på din skogs välmående och bästa möjliga avkastning: din skogskundansvariga. Du har dina individuella önskemål och tankar om din egen skog. Du kan välja om du vill sköta dina ärenden på vårt kontor på din hemort eller där din skog växer.

Den bästa kunskapen som stöd

Vi har lång erfarenhet av skogsvård. Vår expertis har samlats via skötseln av våra kunders och bolagets egna skogar under flera årtionden. I egenskap av vår partner får du tillgång till hela vår expertis inom hållbart skogsbruk. Vi sprider också vår kunskap via tidningen Metsän henki, som kommer hem i brevlådan och uppskattas både av skogsägare och andra natur- och skogsintresserade.

Tillgång till elektroniska tjänster

Du får också tillgång till våra mångsidiga elektroniska tjänster. Våra Partnerskapskunder får till exempel gratis tillgång till skogsbruksplan på nätet. Där lagrar vi alla utförda åtgärder. Avverkningar och skötselåtgärder samt uppgifter om trädbestånd uppdateras automatiskt i planen enligt skogens tillväxt. Du kan också själv komplettera den.

Fördelar med partnerskap

Du drar också ekonomisk nytta av ett regelbundet samarbete. Genom att använda våra högklassiga skogsvårdstjänster säkerställer du en god avkastning från skogen. Samarbetet samlar också bonus som du kan utnyttja för att köpa skogsvårdstjänster som ytterligare ökar värdet på din skog. Våra experter ger även råd om när det är dags för gallring och skogsförnyelse.

Ett UPM Skog Partnerskapsavtal ger trygghet och nytta. Via avtalet garanterar vi en säker avsättning för virke ur din skog, oberoende av konjunkturläget. Avtalet innehåller också en prisgaranti och en förhöjd bonus, som du kan använda för att betala för våra skogstjänster. I egenskap av avtalskund kan du också PEFCTM-certifiera din skog i certifieringsgruppen som administreras av UPM. Om du så önskar, går det också enkelt att ansluta skogen till FSC® -certifieringsgrupp (FSC C 109 750) eftersom din skogsbruksplan redan finns i vårt system.

 

 

Läs mer om partnerskap eller fråga din skogskundansvariga

UPM Partnerskapsavtal
Partnerskap

UPM Partnerskapsavtal

Bekanta dig
Över 170 skogsfackmän till din tjänst.

Över 170 skogsfackmän till din tjänst.

Sök din kontaktperson
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Alltid tid för skogsägaren
Blogg | 1 min

Alltid tid för skogsägaren

Läs mer
Är du redo att bli partner?
Artikel | 1 min

Är du redo att bli partner?

Läs mer