UPMSkog
  • Info & evenemang
  • Blev röjningsarbetet i plantskogen halvgjort eller helt ogjort under semestern

Blev röjningsarbetet i plantskogen halvgjort eller helt ogjort under semestern

Finlands skogscentral har publicerat en karta över mängden olika skogsvårdsarbeten i olika delar av Finland. Behovet av skogsvård är stort på många håll. Speciellt stor uppmärksamhet väcker mängden ogjord plantskogsvård.

För en skogsägare vars skog har en omloppstid på 70–100 år kan frasen ogjort arbete låta konstig och ordet brådskande ännu märkligare. Det lönar sig ändå att snabbt sköta undan det ogjorda arbetet. Kostnaderna för arbeten med röjningssåg stiger märkbart när stamtjockleken ökar, eftersom röjning av tjocka stammar och täta buskage kräver mera tid. En röjning som skjuts upp på obestämd tid leder dessutom till lägre avkastning från skogen och kan orsaka ett märkbart underskott i rotprisinkomsterna.

Många har kanske röjt sin plantskog under semestern. Bra så. Plantskogen mår bra och konditionen har säkert förbättrats.

Om arbetet aldrig inleddes eller av någon orsak blev oavslutat, lönar det sig att anlita professionell hjälp. Ännu återstår flera månader effektiv röjningstid. Röjning kan utföras långt in på hösten ända tills snön kommer.