Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna

Man bör fästa uppmärksamhet vid hanteringen av skogsplantorna så att plantan bevaras i perfekt skick.

En del av odlingsmaterialet har lagrats i kartonlådor i ett köldlager, medan en del av plantorna levereras i öppna plastlådor. Plantorna i kartonlådorna som lagrats i köldlager kräver särskild uppmärksamhet.

Grundprincipen är ändå samma för alla plantor: man får inte plantera en frusen rotklump. Om plantan planteras som frusen torkar den ut eftersom den inte kan suga upp vatten. Marken ska också vara fri från tjäle. Plantera plantor som levererats mellan maj och juni före slutet av juni månad. Det lönar sig alltid att separat kontrollera skötsel- och planteringsinstruktionerna för lövträd och specialträd.

Anvisningar för hantering och lagring av gran- och tallplantor

Öppna plastlådor:

 • Lagra öppna lådor tätt mot marken och skydda kanterna mot uttorkning
 • Placera lagret minst 25 meter från vattendrag p.g.a. bekämpningsmedlet mot snytbagge

Köldlagrade plantor i kartonlådor:

 • Lagra köldlagrade plantor i ett svalt, skuggigt och ventilerat lager
 • Den bästa upptiningstemperaturen är +6–14 grader
 • Skydda köldlagringslådorna mot väta och öppna luftventilerna
 • Upptiningen räcker 3–5 dygn, men vanligtvis lönar det sig att reservera minst en vecka
 • Lagra inte de upptinade plantorna i ett mörkt utrymme i mer än en vecka – de behöver solenergi
 • För att garantera detta ska man öppna plantförpackningarnas lock och flytta plantorna till en ljus och varm plats.
 • Undvik direkt solljus p.g.a. ljuschock

Vattning och skötsel av alla plantor:

 • Se till att rotklumparna hela tiden är fuktiga. Vattna dagligen vid behov. I hetta och vind kan vattenbehovet stiga upp till 4–6 liter vatten/låda/dygn.
 • Plantans rotklump måste vara genomvåt när den planteras. Rotklumpen läcker vatten när den pressas.
 • Försök att få plantorna i jorden så fort som möjligt. Plantorna har ett bäst före-datum, och plantan har en begränsad livskraft då den endast har en rotklump. Dessutom blir det svårare att hantera plantor i kartonlådor då lådorna blir fuktiga.
 • Tvätta inte planteringsredskapen i naturliga vattendrag och använd skyddshandskar, eftersom plantorna behandlats med bekämpningsmedel.
 • De svarta plastlådorna kan återvinnas och ska returneras till UPM.
 • Använda kartonförpackningar kan lämnas in till återvinning, energiförbrukning eller kompost. Uppmärksamma olika renhetskrav i sorteringsanvisningarna.

Funderar du på någonting? Du kan fråga våra experter eller lämna en kontaktbegäran. Vår skogskundansvariga ger dig mer instruktioner, och fastän våren ses som den bästa tiden att plantera är också augusti och september en utmärkt tidpunkt för planteringen!

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Ekologiskt sågspån skyddar plantorna vid plantskolan
Artikel | 4 min

Ekologiskt sågspån skyddar plantorna vid plantskolan

Läs mer
Små björkplantor från UPM:s plantskola i Jorois
Artikel | 2 min

Små björkplantor från UPM:s plantskola i Jorois

Läs mer