UPM minskar massavedens minsta diameter vid avverkning – mer råvara för fossilbaserade substitut produkter

Övriga nyheter 8.4.2024 13:29 EESTÄndringen av massavedens minimidiameter, som träder i kraft i april, ökar våra skogsägarkunders virkeshandelsinkomster. Vi sänker minimidiametern för massaved vid avverkning från sju centimeter för granfiber till sex centimeter och för tall och björk från sex centimeter till fem i både nya och redan avtalade virkesförsäljningar.

"Vid avverkning innebär förändringen att trädets topp utnyttjas mer omsorgsfullt än tidigare. Innan vi introducerade de nya dimensionerna ville vi se till att våra processer även fungerar i de nya diametrarna så att inget går till spillo, utan att allt trä ersätter fossila råvaror i slutprodukterna. Effekterna av förändringen testades i slutet av 2023 och början av 2024 genom flera testkörningar vid våra massa- och pappersbruk", säger Janne Kiiliäinen, direktör för privatskogsägarnas virkeshandel på UPM Skog. 

Den nya minimidiametern tas i bruk på UPM från och med den 8 april. Ändringen gäller även skogsavverkningskontrakt som redan har ingåtts och vars träd ännu inte har avverkats.

– En sänkning av massavedens minsta toppdiameter från sex till fem centimeter ger något mer än eller knappt 1 m3/ha extra virke, beroende på avverkningsmetod. Den relativa ökningen är under en procent till knappt fyra procent. Effekten är störst i den första gallringen, sammanfattar Kiiliäinen.

– I år har vi höga förväntningar på virkeshandeln, och förändringen i diameter stöder dessa förväntningar väl. Skogarna i Finland växer mer än tidigare och för att trygga tillväxten måste man vidta planenliga åtgärder, fortsätter Kiiliäinen.

För mer information, kontakta:
Janne Kiiliäinen, UPM Skog, direktör, privat virkeshandel, tel. Telefon: 040 840 8501