UPM Skogs plantor fick Nyckelflaggan som ett tecken på inhemskt ursprung

11/17/2019 19:49:06

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Nyckelflaggan till skogsodlingsmaterialet vid UPM:s plantskola i Jorois. Med UPM:s trädplantor skapas friska och produktiva finländska skogar. Alla plantor vid plantskolan i Jorois är ett resultat av årtionden av utveckling och kompetens. De är också finländska till 100 procent.

Nyckelflaggan vittnar om finländskt arbete. Märket kan också beviljas en produkt som har tillverkats i Finland. De finländska kostnadernas andel av produktens självkostnadsvärde, dvs. graden av inhemskt ursprung, måste dessutom vara minst 50 procent. I beräkningen beaktas alla kostnader som hänför sig till produkten.

”Nyckelflaggan är en fin uppskattning för våra plantor som odlats i Finland och som odlas vidare till finländsk skog. Tillväxtförhållandena är olika på olika skogsmarker och områden. Därför väljs skogsodlingsmaterialet enligt ståndorten. Det är mycket viktigt att välja rätt trädslag”, säger Anne Immonen, chef för UPM:s plantskola i Jorois.

”Inhemska kvalitetsplantor från vår egen plantskola är en del av UPM:s helhetsbetonade service till skogsägarna”, lägger Immonen till.

Enligt undersökningar som Förbundet för Finländskt Arbete har gjort är Nyckelflaggan mycket bekant såväl för finländska konsumenter, personer som ansvarar för företagens anskaffningar som för personer som gör offentliga upphandlingar. I alla dessa grupper känner 98 ̶99 procent till Nyckelflaggan. Största delen av finländarna (75 procent) anser också att Nyckelflaggan har en positiv inverkan på köpbesluten.

Marknadsföringschef Reetta Mentu vid Förbundet för Finländskt Arbete konstaterar att anskaffningen av en inhemsk produkt upplevs som samhällspåverkan och ett aktivt val som främjar den finländska konkurrenskraften och välfärden.

”Nyckelflaggan förknippas med positiva uppfattningar om inhemskt ursprung, tillförlitlighet, en sysselsättningsskapande effekt och i allt högre grad även ansvar. Med hjälp av Nyckelflaggan kan företagen också kommunicera viktiga värden till kunderna och sina övriga intressentgrupper”, säger Reetta Mentu.

Mer information:
Chefen för plantskolan Anne Immonen, UPM Skog, tfn 040 579 2944, anne.immonen@upm.com
Marknadsföringschef Reetta Mentu, Förbundet för Finländskt Arbete, tfn 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi