UPM lanserar nya elektroniska verktyg för skötseln av skogsegendom

05/16/2019 09:19:10

UPM utvidgar sina digitala tjänster till skogsägare genom att lansera ännu mer avancerade lösningar på webbplatsen upmmetsa.fi, där en inloggad skogsägare kan hantera hela sin skogsegendom. Tjänsten är finskspråkig.

Den elektroniska virkeshandeln lanserades förra våren och nu har tjänsterna på webbplatsen upmmetsa.fi kompletterats och omfattar förutom virkeshandel även skogsvårdstjänster och skötsel av skogsegendom. Tjänsten innehåller en elektronisk skogsbruksplan med figur- och beståndsdata som grundar sig på den aktuella informationen om skogstillgångarna samt förslag på skötselåtgärder och avverkningar som behövs i skogen. I tjänsten kan skogsägaren dessutom steg för steg följa hur den egna virkesaffären framskrider och alla dokument som gäller skogsvård arkiveras automatiskt. Alla dessa tjänster kan i fortsättningen användas även via mobilapplikationen UPM Metsä.

Skogsägarkunderna med i utvecklingsarbetet

”Vi vill ge skogsägarna en förstklassig kundupplevelse. Vi har redan länge utvecklat de elektroniska tjänsterna för skogsägare i samarbete med kunderna. I de egenskaper som nu lanseras har kunderna påverkat både tjänstens innehåll och användbarhet. Den elektroniska tjänsten ersätter inte personlig betjäning utan kompletterar den, och skogsägarna kan alltid välja hur de vill sköta sina ärenden", säger direktören för kundupplevelse Risto Laaksonen vid UPM Skog.

UPM erbjuder skogsägarna ett modernt och enkelt sätt att sköta skogsärenden när och var det passar dem bäst. Oberoende av hur affären görs har skogsägaren tillgång till UPM:s kompetens inom skogsvård samt den egna skogskundansvarigas sakkunskap.

UPM tror sig kunna öka kundernas intresse för skogsfrågor med dessa tjänster.
"Då avstånden till skogsfastigheten är långa och arbetet och livets tyngdpunkt allmänt finns i städerna får skogarna mindre uppmärksamhet i vardagen. Vi vill hjälpa skogsägarna att sammanjämka alla dessa faktorer”, säger Laaksonen.

 Mer information:

Risto Laaksonen, direktör för kundupplevelse, UPM Skog, tfn 040 554 5701

Har du tagit hand om dina placeringar?
Blogg | 3 min

Har du tagit hand om dina placeringar?

Läs mer
Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten
Artikel | 2 min

Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Läs mer
Generationsväxling i skogsbruket – frågor och svar
Artikel | 4 min

Generationsväxling i skogsbruket – frågor och svar

Läs mer