Fler alternativ till skogsägarna: UPM produktifierar avverkningar inom kontinuitetsskogsbruk

05/06/2019 09:35:57

UPM utvecklar sitt tjänsteutbud till skogsägarna genom att produktifiera avverkningsmetoderna inom kontinuitetsskogsbruk. Kontinuitetsskogsbruk, dvs. skogsvård utan kalhuggningar, har hört till bolagets tjänsteutbud redan tidigare, men genom tydlig produktifiering vill UPM nu göra skogsägarna ännu medvetnare om detta alternativ.

”Vi utvecklar ständigt våra tjänster för att kunna tillgodose skogsägarnas behov. Vi vill tillhandahålla ett stort utbud av tjänster så att var och en med våra experters hjälp får precis det alternativ som lämpar sig för den egna skogen. Avverkningssätten inom kontinuitetsskogsbruket ersätter inte de nuvarande sätten utan utgör ett alternativ som skogsägarna kan välja om de så önskar”, berättar UPM Skogs direktör Sauli Brander.

Den nuvarande skogsvården har ökat de finländska skogarnas tillväxt och kolsänkor betydligt. Våra skogar växer nu mer än någonsin. Oberoende av avverkningssättet är utgångspunkten för det moderna skogsbruket att sammanjämka det ekonomiska utnyttjandet av skogen och bevarandet av naturvärdena.

”Målet med produktifieringen av kontinuitetsskogsbruket är att ge skogsägarna fler alternativ. Med ett större utbud vill vi motivera skogsägarna att sköta sina skogar, eftersom en välskött skog växer bättre och ger ägaren större avkastning. Med experternas hjälp kan lämpliga åtgärder hittas för alla skogar när skogsägaren har fastställt sina mål”, säger Brander.

UPM har från 2014 gjort avverkningar inom kontinuitetsskogsbruket såväl i bolagets egna skogar som i enskilda skogar. Den erfarenhet och kunskap som detta har gett gör att tjänsteutbudet nu kan utvidgas och UPM tror att intresset för skogsvård på detta sätt kommer att öka.


Mer information ges av:
Direktör Sauli Brander, UPM Skog, tfn 040 567 4155