UPM öppnar en elektronisk virkeshandelstjänst för skogsägarna

03/21/2018 14:47:52

En elektronisk virkeshandelstjänst har öppnats på UPM Skogs webbplats www.upmskog.fi. Denna tjänst som har tagits fram i samarbete med skogsägarna gör det möjligt att sköta hela virkeshandelsprocessen på nätet, från offertbegäran till affär. I tjänsten kan man dessutom granska sina avtal med UPM och virkesaffärens status.

UPM vill erbjuda skogsägarna ett modernt och enkelt sätt att sköta skogsärenden när det passar dem själv, till och med från soffan där hemma. Oavsett hur affären genomförs har skogsägaren tillgång till UPM Skogs skogvårdskompetens och den egna skogskundansvarigas kunniga service.

”UPM strävar efter att erbjuda skogsägarna en förstklassig kundupplevelse. Vi har satsat stort på utvecklingen av våra elektroniska tjänster för att kunna svara upp mot skogsägarnas föränderliga behov. Den elektroniska kanalen utgör ett komplement till den personliga tjänst som vi tillhandahåller på över hundra verksamhetsställen”, berättar kommersiell chef för UPM Virkesanskaffning och skogsbruk Risto Laaksonen.

UPM har sedan länge utvecklat elektroniska tjänster för skogsägare. I mobilapplikationen UPM Metsäni kan man enkelt ta reda på skogsbrukets värde och underteckna avtal på nätet med hjälp av bankkoder. Den elektroniska virkeshandelstjänsten ingår i extranätwebbplatsen Min skog och är i ett första skede avsedd för UPM Skogs partnerskapskunder. Som nästa steg i utvecklingen inkluderas en del av skogsbruksplan som grundar sig på aktuell information om skogstillgångar samt uppföljning av virkesaffären på webbplatsen.

”Vi vill öka värdet på våra kunders skog och deras intresse för skogsfrågor, eftersom en välskött skog ger bättre avkastning. Vare sig det handlar om en ny eller en mera erfaren skogsägare erbjuder vi kunnig service på det sätt kunden önskar”, fortsätter Risto Laaksonen.